utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Jarosławskiego z dnia 08.07.2022 r. nr GKN-GK.6822.3.2021, orzekającą o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice, gmina Chłopice
Data publikacji:
Jarosław, dnia 18 listopada 2022 r. GKN-GK.6822.3.2021 INFORMACJA Od decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 08.07.2022 r. o znaku GKN-GK.6822.3.2021 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice…
Data publikacji:
Santander Bank Polska S. A. oddział w Jarosławiu nr rach. 39 1090 2590 0000 0001 5077 9490
Data publikacji:
Siedziba zespołu realizującego prace scaleniowe w obszarze wsi Jankowice: budynek dawnego Ośrodka Zdrowia w Chłopicach – Chłopice 193.
Data publikacji:
Podkarpacie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z siedzibą: Rzeszów ul. Lubelska 4, 35-959 Rzeszów, tel. 17 862 74 71, Pracownia Terenowa w Jarosławiu, ul. Traugutta 9, 37-500 Jarosław,…
Data publikacji:
Pan Piotr Mac pracownik Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie. tel. 507 890 327
Data publikacji:
Na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Jarosławskiego w dniu 21.07.2020 r. obecni na zebraniu uczestnicy wyrazili, w formie uchwały zgodę na dokonany szacunek gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice…
Data publikacji:
o przedłużeniu do listopada 2021 r. terminu okazania projektu scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice
Data publikacji:
o zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice - drugi termin. Jarosław, dnia 30 czerwca 2020 r. GKN.6822.68.2017 O G Ł O S Z E N I E …
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice Jarosław, dnia 30 czerwca 2020 r. GKN.6822.68.2017 O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie…
Data publikacji:
o odwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice.
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice.
Data publikacji:
o zwołaniu (w drugim terminie) zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice.
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice.
Data publikacji:
w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów położonych w obszarze scalenia wsi Jankowice.
Data publikacji:
W dniu 15.01.2020 r. Starosta Jarosławski wydał postanowienie o znaku GKN.6822.68.2017, w którym uznał, że uchwalone w drodze uchwały uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice na zebraniu w…
Data publikacji:
Określenie zasad szacunku - II termin
Data publikacji:
Na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Jarosławskiego w dniu 6 grudnia 2018 r., obecni na zebraniu uczestnicy dokonali spośród siebie wyboru rady uczestników scalenia – stosownie do zapisów art.…
Data publikacji:
Starosta Jarosławski postanowieniem z dnia 22.02.2019 r. o znaku GKN.6822.68.2017 powołał komisje pełniącą funkcje doradcze.
Data publikacji:
o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice.
Data publikacji:
Określenie zasad szacunku - I termin
Data publikacji:
Wybór Rady uczestników scalenia
Data publikacji:
Odczytanie postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego
Data publikacji: