UCHWAŁA

  • Wydrukuj
  • Email
  • UCHWAŁA. w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów położonych w obszarze scalenia wsi Jankowice. U C H W A Ł A   Uczestników scalenia gruntów z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów położonych w obszarze scalenia wsi Jankowice. Na podstawie art. 11 ust. 1, art.  13 ust.  2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami), uczestnicy scalenia na zebraniu zwołanym przez Starostę Jarosławskiego (w II terminie) uchwalają co następuje: § 1 Ustala się zasady szacunku gruntów położonych w obszarze scalenia wsi Jankowice. § 2 Zasady szacunku gruntów, o których mowa w § 1 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów położonych w obszarze scalenia wsi Jankowice.

U C H W A Ł A  
Uczestników scalenia gruntów
z dnia 12 grudnia 2019 r.


w sprawie
ustalenia zasad szacunku gruntów położonych w obszarze scalenia wsi Jankowice.


Na podstawie art. 11 ust. 1, art.  13 ust.  2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu
i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami),

 


uczestnicy scalenia na zebraniu zwołanym przez Starostę Jarosławskiego
(w II terminie) uchwalają co następuje:

§ 1


Ustala się zasady szacunku gruntów położonych w obszarze scalenia wsi Jankowice.


§ 2


Zasady szacunku gruntów, o których mowa w § 1 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg. K. Blajer
Data publikacji:
21 czerwca 2024
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule UCHWAŁA NR 20/2024 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
10:14:54
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule UCHWAŁA NR 21/2024 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
10:14:38
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule UCHWAŁA NR 21/2024 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
10:13:11
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule UCHWAŁA NR 20/2024 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
10:08:33
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule UCHWAŁA NR 19/2024 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
10:06:30
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule UCHWAŁA NR 18/2024 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
10:04:04
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule UCHWAŁA NR 17/2024 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
10:00:13
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule UCHWAŁA NR 16/2024 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
09:58:05
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule UCHWAŁA NR 15/2024 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
09:50:38
07 czerwca 2024
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule UCHWAŁA NR 839/2023 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
10:02:47
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule UCHWAŁA NR 1051/2024 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
10:00:31
04 czerwca 2024
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule UCHWAŁA NR 1/2024 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
15:48:39
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule UCHWAŁA NR 7/2024 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
15:48:05
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule UCHWAŁA NR 13/2024 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
15:47:08
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule UCHWAŁA NR 13/2024 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
13:50:21
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule UCHWAŁA NR 8/2024 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
13:49:30
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule UCHWAŁA NR 7/2024 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
13:48:29
29 maja 2024
Łukasz Demski utworzył nowy pozycję o tytule UCHWAŁA NR 12/2024 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
11:52:19
Łukasz Demski utworzył nowy pozycję o tytule UCHWAŁA NR 11/2024 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
11:51:25
Łukasz Demski utworzył nowy pozycję o tytule UCHWAŁA NR 10/2024 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
11:50:38