Informacja

  • Wydrukuj
  • Email
  • Informacja. o odwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice. Jarosław, dnia 13 marca 2020 r. GKN.6822.68.2017 I N F O R M A C J A S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2) O D W O Ł U J E zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice zwołane na dzień 17 marca 2020 r. (wtorek) - godz. 16 00  i godz. 16 30 w Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach.
o odwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice.

Jarosław, dnia 13 marca 2020 r.

GKN.6822.68.2017

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2)

 

 

 

O D W O Ł U J E

 

zebrania uczestników scalenia gruntów

położonych w obszarze wsi Jankowice

zwołane na dzień 17 marca 2020 r. (wtorek)

- godz. 16 00  i godz. 16 30  

w Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach.

 

 

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg. K. Blajer
Data publikacji:
18 czerwca 2024
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Nr 237/2024 z dnia 18.06.2024r., znak: AB-AAB.6740.204.2024 w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
12:54:12
Barbara Wawro utworzył nowy pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Nr 237/2024 z dnia 18.06.2024r., znak: AB-AAB.6740.204.2024 w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
12:52:36
29 maja 2024
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Nr 201/2024 znak: AB-AAB.6740.176.2024 z dnia 29.05.2024 r. o pozwoleniu na budowę
12:11:07
Barbara Wawro utworzył nowy pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Nr 201/2024 znak: AB-AAB.6740.176.2024 z dnia 29.05.2024r. o pozwoleniu na budowę
12:09:45
15 maja 2024
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Informacja dla osób niepełnosprawnych
11:05:04
05 kwietnia 2024
Łukasz Demski zmienił pozycję o tytule Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Jarosławiu o dyżurach pełnionych w siedzibie Komisji
14:53:35
Łukasz Demski utworzył nowy pozycję o tytule Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Jarosławiu o dyżurach pełnionych w siedzibie Komisji
14:52:47