Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia

  • Wydrukuj
  • Email
  • Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia. Wybór Rady uczestników scalenia Jarosław, dnia 14 listopada 2018 r. GKN.6822.68.2017 OGŁOSZENIE Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096.), w związku z art. 9 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908), S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I z w o ł u j e   z e b r a n i e u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice. Zebranie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach. C e l   z e b r a n i a : WYBÓR RADY UCZESTNIKÓW SCALENIA

Wybór Rady uczestników scalenia

Jarosław, dnia 14 listopada 2018 r.

GKN.6822.68.2017

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096.), w związku z art. 9 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908),

 

 

S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice.

Zebranie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach.

 

 

C e l   z e b r a n i a :

WYBÓR RADY UCZESTNIKÓW SCALENIA

 

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg. K. Blajer
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Demski

Brak działań do pokazania

Więcej w tej kategorii: