Ogłoszenie

  • Wydrukuj
  • Email
  • Ogłoszenie. o zwołaniu (w drugim terminie) zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice. Jarosław, dnia 2 marca 2020 r. GKN.6822.68.2017 OGŁOSZENIE Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami), S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I z w o ł u j e   z e b r a n i e u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice. Zebranie (w drugim terminie) odbędzie się w dniu 17 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 16.30  w Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach. C e l   z e b r a n i a : ZGODA NA DOKONANY SZACUNEK GRUNTÓW Wyrażenie zgody na dokonany szacunek gruntów następuje w drodze uchwały uczestników scalenia. Za ważną uważa się uchwałę podjętą większością ¾ głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.
o zwołaniu (w drugim terminie) zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice.

Jarosław, dnia 2 marca 2020 r.

GKN.6822.68.2017

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami),

 

 

 

S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I

 

z w o ł u j e   z e b r a n i e

 

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

 

gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice.

 

Zebranie (w drugim terminie) odbędzie się

 

w dniu 17 marca 2020 r. (wtorek)

 

o godz. 16.30  w Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach.

 

C e l   z e b r a n i a :

 

ZGODA NA DOKONANY SZACUNEK GRUNTÓW

 

Wyrażenie zgody na dokonany szacunek gruntów następuje w drodze uchwały uczestników scalenia.

Za ważną uważa się uchwałę podjętą większością ¾ głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg. K. Blajer
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
20 czerwca 2024
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie ewidencyjnym 180411_2.0007 Ryszkowa Wola, działka nr 748/4
08:10:35
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych położonych w obrębie ewidencyjnym 180411_2.0007 Ryszkowa Wola, działka nr 748/4
08:06:34
11 czerwca 2024
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Ogłoszenie o debacie nad Raportem o stanie Powiatu Jarosławskiego za rok 2023
10:52:12
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Ogłoszenie o debacie nad Raportem o stanie Powiatu Jarosławskiego za rok 2023
10:24:18
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Ogłoszenie o debacie nad Raportem o stanie Powiatu Jarosławskiego za rok 2023
10:20:22
Barbara Wawro utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie o debacie nad Raportem o stanie Powiatu Jarosławskiego za rok 2023
10:18:26
17 maja 2024
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Ogłoszenie Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu o postępowaniu zakupowym
16:13:20
Barbara Wawro utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu o postępowaniu zakupowym
16:10:40
Barbara Wawro usuną pozycję o tytule Kopia Ogłoszenie Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu o postępowaniu zakupowym
16:06:59
Barbara Wawro usuną pozycję o tytule Kopia Ogłoszenie Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu o postępowaniu zakupowym
16:06:59
Barbara Wawro usuną pozycję o tytule Kopia Ogłoszenie Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu o postępowaniu zakupowym
16:06:59
15 maja 2024
Łukasz Demski opublikował pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Centrum Opieki Medycznej
12:07:51
Łukasz Demski opublikował pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Centrum Opieki Medycznej
12:07:51
Łukasz Demski opublikował pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Centrum Opieki Medycznej
12:07:51
Łukasz Demski zmienił pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Centrum Opieki Medycznej
12:07:48
Łukasz Demski zmienił pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Centrum Opieki Medycznej
12:05:31
Łukasz Demski utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Centrum Opieki Medycznej
11:59:47
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Centrum Opieki Medycznej
11:56:39
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Centrum Opieki Medycznej
11:56:39
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Centrum Opieki Medycznej
11:56:39
Więcej w tej kategorii: