Ogłoszenie GKN.6822.68.2017

  • Wydrukuj
  • Email
  • Ogłoszenie GKN.6822.68.2017. o zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice - drugi termin. Jarosław, dnia 30 czerwca 2020 r. GKN.6822.68.2017 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami), S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I z w o ł u j e   z e b r a n i e u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice. Zebranie (w drugim terminie) odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 16 30  w wiacie tanecznej wraz z terenem przyległym przy Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach (przestrzeń otwarta). C e l   z e b r a n i a : ZGODA NA DOKONANY SZACUNEK GRUNTÓW Wyrażenie zgody na dokonany szacunek gruntów następuje w drodze uchwały uczestników scalenia. Za ważną uważa się uchwałę podjętą większością ¾ głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie. W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 uczestnictwo w zebraniu wiąże się z koniecznością przestrzegania obecnie obowiązujących zasad i ograniczeń. W załączeniu informacje w tym zakresie.

o zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice - drugi termin.

Jarosław, dnia 30 czerwca 2020 r.

GKN.6822.68.2017

O G Ł O S Z E N I E
 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami),

S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice.

Zebranie (w drugim terminie) odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 16 30  w wiacie tanecznej wraz z terenem przyległym przy Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach (przestrzeń otwarta).

C e l   z e b r a n i a :

ZGODA NA DOKONANY SZACUNEK GRUNTÓW

Wyrażenie zgody na dokonany szacunek gruntów następuje w drodze uchwały uczestników scalenia.

Za ważną uważa się uchwałę podjętą większością ¾ głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.

W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 uczestnictwo w zebraniu wiąże się z koniecznością przestrzegania obecnie obowiązujących zasad i ograniczeń.

W załączeniu informacje w tym zakresie.

Załączniki do pobrania

Warunki uczestnictwa w zebraniuplik w formacie .DOCX (392 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: K.Blajer
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Demski
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Demski

Brak działań do pokazania