WYBÓR RADY UCZESTNIKÓW SCALENIA

  • Wydrukuj
  • Email
  • WYBÓR RADY UCZESTNIKÓW SCALENIA. Na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Jarosławskiego w dniu 6 grudnia 2018 r., obecni na zebraniu uczestnicy dokonali spośród siebie wyboru rady uczestników scalenia – stosownie do zapisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908). Zadania rady uczestników scalenia: Stosownie do zapisów art. 9 ust. 1 ww. ustawy o scalaniu i wymianie gruntów jeżeli liczba uczestników scalenia przekracza 10 osób, postępowanie scaleniowe prowadzi się z udziałem rady uczestników scalenia w składzie 3-12 osób, jako społecznego organu doradczego, wybieranego i odwoływanego przez uczestników scalenia z każdej wsi objętej scaleniem. Ponadto informuję, że dokumenty powstałe w wyniku opisanej ww. procedury są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17 (pokój nr 10, parter) w godzinach od 8-15
Na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Jarosławskiego w dniu 6 grudnia 2018 r., obecni na zebraniu uczestnicy dokonali spośród siebie wyboru rady uczestników scalenia – stosownie do zapisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908).

 

 

Zadania rady uczestników scalenia:

         Stosownie do zapisów art. 9 ust. 1 ww. ustawy o scalaniu i wymianie gruntów jeżeli liczba uczestników scalenia przekracza 10 osób, postępowanie scaleniowe prowadzi się z udziałem rady uczestników scalenia w składzie 3-12 osób, jako społecznego organu doradczego, wybieranego i odwoływanego przez uczestników scalenia z każdej wsi objętej scaleniem.

 

 

         Ponadto informuję, że dokumenty powstałe w wyniku opisanej ww. procedury są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17 (pokój nr 10, parter) w godzinach od 8-15

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg. K. Blajer
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania