Karta Usług K-TR-32 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta Usług K-TR-32 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Podstawa prawna:Ustawa z 6 września 2001r. o transporcie drogowym.(Dz.U.2019.2140 t.j. ze zmianami), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.(Dz.U.2020.1546 t.j ze zmianami), Rozporządzenie Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wzoru zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z tych zezwoleń (Dz.U.2017.1605 t.j.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916 ze zmianami).Wymagane dokumenty:wniosek o wydanie zezwolenia, kserokopia licencji na transport drogowy osób, proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległość między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy, schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami, potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi (oryginał do wglądu), zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych, cennik usług, wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (wyłącznie autobusy), dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym osób.Formularze do pobrania:Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnej PełnomocnictwoDokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym (parter pokój nr 1) lub przesłać na adres urzędu. Opłaty: według okresu ważności zezwolenia :do 1 roku - 250 zł,do 2 lat - 300 zł,do 3 lat - 350 zł,do 4 lat - 450 zł,do 5 lat - 550 zł. Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego w wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia. Opłatę należy wnieść w kasie urzędu: parter pok. 27 lub przelewem na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Jarosławiu: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 - opłaty komunikacyjne W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatne w kasie urzędu lub na konto Urzędu Miasta Jarosławia:10 1240 1792 1111 0010 8805 4491 - Bank PEKAO I Oddział w Jarosławiu. Kontakt merytoryczny: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 1737-500 JarosławWydział Komunikacji,II piętro, pokój nr 207Sprawy prowadzą: , M. Bojarska, P. Barantel. (16) 624-63-23 e-mail:transport@powiat.jaroslaw.pl Termin załatwienia, tryb odwoławczy: Właściwy organ rozpatruje wniosek w ciągu miesiąca od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może wydłużyć ten termin o miesiąc.Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Uwagi: W sprawach udzielenia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób, w krajowych transporcie drogowym na obszarze powiatu, właściwym organem jest starosta w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 6 września 2001r. o transporcie drogowym.(Dz.U.2019.2140 t.j. ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.(Dz.U.2020.1546 t.j ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wzoru zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z tych zezwoleń (Dz.U.2017.1605 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia,
 • kserokopia licencji na transport drogowy osób,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległość między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi (oryginał do wglądu),
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych,
 • cennik usług,
 • wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (wyłącznie autobusy),
 • dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym osób.

 Formularze do pobrania:

 Dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym (parter pokój nr 1) lub przesłać na adres urzędu.

Opłaty:

według okresu ważności zezwolenia :
do 1 roku - 250 zł,
do 2 lat - 300 zł,
do 3 lat - 350 zł,
do 4 lat - 450 zł,
do 5 lat - 550 zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego w wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Opłatę należy wnieść w kasie urzędu: parter pok. 27
lub przelewem na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Jarosławiu:
77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 - opłaty komunikacyjne

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatne w kasie urzędu lub na konto Urzędu Miasta Jarosławia:
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491 - Bank PEKAO I Oddział w Jarosławiu.

Kontakt merytoryczny:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
Wydział Komunikacji,
II piętro, pokój nr 207
Sprawy prowadzą: , M. Bojarska, P. Baran
tel. (16) 624-63-23
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin załatwienia, tryb odwoławczy:

Właściwy organ rozpatruje wniosek w ciągu miesiąca od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku.
W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może wydłużyć ten termin o miesiąc.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

W sprawach udzielenia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób, w krajowych transporcie drogowym na obszarze powiatu, właściwym organem jest starosta w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Maria Bojarska
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: przygotowanie: M.Bojarska, P.Baran
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania