Karta usługi K-TR-07 Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi K-TR-07 Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)Osoba zgłaszająca zmiany składa:Pisemne zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne. Załączniki:kserokopia krajowych dokumentów dopuszczających do ruchu pojazdy, których dotyczy "Wykaz pojazdów", oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, inne dokumenty istotne w sprawie.Opłaty:za zmianę zaświadczenia polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów - w kwocie 25 zł, za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego zaświadczenia - w kwocie 10 zł (dotyczy wypisów w ilości wydanej przed zmianą), za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego - w kwocie 100 zł (dotyczy wypisów w ilości, o którą zwiększyła się ilość pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia).Opłatę administracyjną należy wnieść  w kasie urzędu: parter, pok. 27 lub na  konto. Nr rachunku: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 Termin załatwienia sprawy: Do 7 dni. Miejsce załatwienia sprawy, kontakt merytoryczny: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, ul. Jana Pawła II 17, II piętro, pokój 207, tel. 16 624 63 23. Tryb odwoławczy: Nie przysługuje. Informacje dodatkowe:Zmiana ilości pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia w każdym wypadku powoduje konieczność zmiany treści zaświadczenia. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Zmiana ilości pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia wymaga zmiany zaświadczenia i wypisów.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)

Osoba zgłaszająca zmiany składa:

 1.  Pisemne zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne.
 2. Załączniki:
  • kserokopia krajowych dokumentów dopuszczających do ruchu pojazdy, których dotyczy "Wykaz pojazdów",
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
  • inne dokumenty istotne w sprawie.

Opłaty:

 • za zmianę zaświadczenia polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów - w kwocie 25 zł,
 • za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego zaświadczenia - w kwocie 10 zł (dotyczy wypisów w ilości wydanej przed zmianą),
 • za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego - w kwocie 100 zł (dotyczy wypisów w ilości, o którą zwiększyła się ilość pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia).

Opłatę administracyjną należy wnieść  w kasie urzędu: parter, pok. 27 lub na  konto. Nr rachunku: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Miejsce załatwienia sprawy, kontakt merytoryczny:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, ul. Jana Pawła II 17, II piętro, pokój 207, tel. 16 624 63 23.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Informacje dodatkowe:

 • Zmiana ilości pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia w każdym wypadku powoduje konieczność zmiany treści zaświadczenia.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 • Zmiana ilości pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia wymaga zmiany zaświadczenia i wypisów. 

Załączniki do pobrania

Wykaz pojazdówplik w formacie .DOCX (435 Pobrań)
Oświadczenie dla kierowcówplik w formacie .DOCX (398 Pobrań)
Kluzula informacyjna RODOplik w formacie .PDF (400 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Maria Bojarska
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania