Karta usługi K-TR-01 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi K-TR-01 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Podstawa prawna:Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE (http://eur-lex.europa.eu), Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.(Dz.U.2019.2140 t.j. ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916 ze zmianami).Wymagane dokumenty:wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, oświadczenie osoby zarządzającej transportem, wykaz pojazdów, kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu sytuacji finansowej , oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej formularz , oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców formularz , dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia (dotyczy nowego zezwolenia), „Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji” złożone przez członków zarządu spółki, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, osobę prowadzącą działalność gospodarczą oraz przez osobę zarządzającą transportem lub uprawnioną na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego – złożona przez członków zarządu spółki, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, osobę prowadzącą działalność gospodarczą oraz przez osobę zarządzającą transportem lub uprawnioną na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wspólnicy spółki cywilnej chcą uzyskać wspólną licencję), inne dokumenty w sprawie.Do wglądu oryginały kserokopii dokumentów stanowiących załączniki. Formularze do pobrania: Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (doc)Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców (doc)Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (docx)Wykaz pojazdów (doc)Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji (docx)Oświadczenie dot. bazy eksploatacyjnej (doc) Opłaty: Opłata administracyjna za zezwolenie i wypisy wnoszona przed złożeniem wniosku:podstawa opłaty za wydanie zezwolenia - 1.000,00 zł,opłata w wysokości 11% od podstawy - za każdy wydany wypis w ilości pojazdów zgłoszonych do zezwolenia. Opłaty można wnieść w kasie urzędu – parter, pok. 27 lub na kontoNr rachunku: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 Termin załatwienia, tryb odwoławczy: do 30 dni. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego (składane w biurze podawczym urzędu) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Kontakt merytoryczny: Starostwo Powiatowe w Jarosławiuul. Jana Pawła II 1737-500 JarosławWydział Komunikacji,II piętro, pokój nr 207Sprawy prowadzą: , M. Bojarska, P. Barantel. (16) 624-63-23e-mail:transport@powiat.jaroslaw.pl Ważne informacje:przedsiębiorca musi posiadać siedzibę na terenie Powiatu Jarosławskiego, aby udokumentować wymóg zdolności finansowej musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. Oznacza to, że musi dysponować kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9000 euro w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.Zdolność finansową należy udokumentować okazując: roczne sprawozdanie finansowe, poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę (członek zarządu spółki, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej, przedsiębiorca), bądź w drodze odstępstwa gwarancję bankową, lub ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego (zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r.).W przypadku przeniesienia uprawnień po śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej: do wniosku należy dołączyć akt zgonu przedsiębiorcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wstąpienie na jego miejsce spadkobiercy.Opłata wynosi 5% opłaty jak za udzielenie zezwolenia. Opłata za każdy wypis w ww. przypadku wynosi 1% opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE (http://eur-lex.europa.eu),
 • Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.(Dz.U.2019.2140 t.j. ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
 • wykaz pojazdów,
 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu sytuacji finansowej ,
 • oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej formularz ,
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców formularz ,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia (dotyczy nowego zezwolenia),
 • „Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji” złożone przez członków zarządu spółki, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, osobę prowadzącą działalność gospodarczą oraz przez osobę zarządzającą transportem lub uprawnioną na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
 • informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego – złożona przez członków zarządu spółki, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, osobę prowadzącą działalność gospodarczą oraz przez osobę zarządzającą transportem lub uprawnioną na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
 • kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wspólnicy spółki cywilnej chcą uzyskać wspólną licencję),
 • inne dokumenty w sprawie.

Do wglądu oryginały kserokopii dokumentów stanowiących załączniki.

Formularze do pobrania:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (doc)
Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców (doc)
Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (docx)
Wykaz pojazdów (doc)
Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji (docx)
Oświadczenie dot. bazy eksploatacyjnej (doc)

Opłaty:

Opłata administracyjna za zezwolenie i wypisy wnoszona przed złożeniem wniosku:
podstawa opłaty za wydanie zezwolenia - 1.000,00 zł,
opłata w wysokości 11% od podstawy - za każdy wydany wypis w ilości pojazdów zgłoszonych do zezwolenia.

Opłaty można wnieść w kasie urzędu – parter, pok. 27 lub na konto
Nr rachunku: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000

Termin załatwienia, tryb odwoławczy:

do 30 dni.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego (składane w biurze podawczym urzędu) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Kontakt merytoryczny:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
Wydział Komunikacji,
II piętro, pokój nr 207
Sprawy prowadzą: , M. Bojarska, P. Baran
tel. (16) 624-63-23
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ważne informacje:

 • przedsiębiorca musi posiadać siedzibę na terenie Powiatu Jarosławskiego,
 • aby udokumentować wymóg zdolności finansowej musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. Oznacza to, że musi dysponować kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9000 euro w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.
  Zdolność finansową należy udokumentować okazując:
 • roczne sprawozdanie finansowe, poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę (członek zarządu spółki, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej, przedsiębiorca), bądź w drodze odstępstwa gwarancję bankową, lub ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego (zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r.).
  W przypadku przeniesienia uprawnień po śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej:
 • do wniosku należy dołączyć akt zgonu przedsiębiorcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wstąpienie na jego miejsce spadkobiercy.
  Opłata wynosi 5% opłaty jak za udzielenie zezwolenia. Opłata za każdy wypis w ww. przypadku wynosi 1% opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Maria Bojarska
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: przyg. M.Bojarska
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania