Karta usługi K-TR-08 Wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi K-TR-08 Wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 ze zm.).Wymagane dokumenty:wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, załączniki do wniosku:• oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych - dotyczy członków zarządu spółki, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego -  składa przedsiębiorca, który  osobiście wykonuje przewóz, zaświadczenie to jest ważne tylko miesiąc od daty jego uzyskania,• oświadczenie o braku zakazu wykonywania zawodu kierowcy - składają kierowcy zatrudnieni przez przedsiębiorcę oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz,• wykaz pojazdów  zawierający informacje o pojazdach zgłoszonych do licencji oraz rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdami,• dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji (dotyczy nowej licencji),• kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wspólnicy spółki cywilnej chcą uzyskać wspólną licencję), oryginały dokumentów do wglądu.Pobierz formularze:wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym (doc) wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym (pdf) oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych (doc) oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych (pdf) oświadczenie o braku zakazu wykonywania zawodu kierowcy (doc) oświadczenie o braku zakazu wykonywania zawodu kierowcy (pdf) wykaz pojazdów (doc) wykaz pojazdów (pdf)Dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym, pokój nr 1, parter budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu Opłaty: Opłata za udzielenie licencji (podstawa)320 zł - na okres od 2 do 15 lat, 380 zł - na okres od 16 do 30 lat, 450 zł - na okres od 31 do 50 lat.Opłata w wysokości 11% od podstawy - za każdy wydany wypis dla pojazdu zgłoszonego do licencji. Opłata administracyjną należy wnieść w kasie urzędu: parter, pok. 27 lub na konto. Nr rachunku:77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 Termin załatwienia: Do 30 dni. Uwagi: W przypadku przeniesienia uprawnień po śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej: -  do wniosku dołącz akt zgonu przedsiębiorcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wstąpienie na jego miejsce spadkobiercy, -  opłata w tym przypadku wynosi 5% opłaty jak za udzielenie licencji. Opłata za każdy wydany wypis w ramach przeniesienia uprawnień wynikających z licencji - w wysokości 1% opłaty jak za udzielenie licencji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
 • załączniki do wniosku:
  • oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych - dotyczy członków zarządu spółki, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego -  składa przedsiębiorca, który  osobiście wykonuje przewóz, zaświadczenie to jest ważne tylko miesiąc od daty jego uzyskania,
  • oświadczenie o braku zakazu wykonywania zawodu kierowcy - składają kierowcy zatrudnieni przez przedsiębiorcę oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz,
  • wykaz pojazdów  zawierający informacje o pojazdach zgłoszonych do licencji oraz rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdami,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji (dotyczy nowej licencji),
  • kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wspólnicy spółki cywilnej chcą uzyskać wspólną licencję),
 • oryginały dokumentów do wglądu.

Pobierz formularze:

Dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym, pokój nr 1, parter budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Opłaty:

Opłata za udzielenie licencji (podstawa)

 • 320 zł - na okres od 2 do 15 lat,
 • 380 zł - na okres od 16 do 30 lat,
 • 450 zł - na okres od 31 do 50 lat.

Opłata w wysokości 11% od podstawy - za każdy wydany wypis dla pojazdu zgłoszonego do licencji.

Opłata administracyjną należy wnieść w kasie urzędu: parter, pok. 27 lub na konto. Nr rachunku:
77 1500 1634 1216 3002 8391 0000

Termin załatwienia:

Do 30 dni.

Uwagi:

W przypadku przeniesienia uprawnień po śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej:
 -  do wniosku dołącz akt zgonu przedsiębiorcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wstąpienie na jego miejsce spadkobiercy,
 -  opłata w tym przypadku wynosi 5% opłaty jak za udzielenie licencji.
Opłata za każdy wydany wypis w ramach przeniesienia uprawnień wynikających z licencji - w wysokości 1% opłaty jak za udzielenie licencji.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Maria Bojarska
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania