Karta usługi K-TR-05 Informacja o wykonywaniu transportu drogowego

  • Wydrukuj
  • Email
  • Karta usługi K-TR-05 Informacja o wykonywaniu transportu drogowego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.). Wymagane dokumenty:Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu transportu drogowego (formularz w załącznikach pod artykułem) Załączniki:- dowód dokonania opłatyOpłaty: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł.płatna w kasie Urzędu Miasta Jarosławia, w kasie Starostwa Powiatowego (parter pok.27) lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jarosławia 10124017921111001088054491 Termin załatwienia sprawy: Do 7 dni. Miejsce załatwienia sprawy, kontakt merytoryczny: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Komunikacji, ul. Jana Pawła II 17, II piętro,pokój 207, tel. 16 624 63 23. Tryb odwoławczy: Stronie służy zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu transportu drogowego (formularz w załącznikach pod artykułem)
  • Załączniki:
    - dowód dokonania opłaty

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł.
płatna w kasie Urzędu Miasta Jarosławia, w kasie Starostwa Powiatowego (parter pok.27) lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jarosławia 10124017921111001088054491

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Miejsce załatwienia sprawy, kontakt merytoryczny:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Komunikacji, ul. Jana Pawła II 17, II piętro,
pokój 207, tel. 16 624 63 23.

Tryb odwoławczy:

Stronie służy zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Załączniki do pobrania

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Maria Bojarska
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:

Brak działań do pokazania