Karta usługi K-TR-09 Wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi K-TR-09 Wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).Wymagane dokumenty:wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, oświadczenie o niekaralności - dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą oświadczenie o tym, że:- nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,- nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, wykaz pojazdów zawierający informacje o marce, typie, rodzaju/przeznaczeniu, numerze rejestracyjnym, numerze VIN pojazdów zgłoszonych do licencji oraz rodzaj tytułu prawnego do dysponowania nim, dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.Do wglądu oryginały kopii dokumentów stanowiących załączniki. Formularze do pobrania: wniosek o udzielenie licencji (doc)oświadczenie kierowcy (doc)oświadczenie o niekaralności (doc)oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców (doc)wykaz pojazdów (doc) Opłaty: opłata podstawowa za licencję udzieloną na 2-15 lat - 320 zł,opłata podstawowa za licencję udzieloną na 15-30 lat - 380 zł,opłata podstawowa za licencję udzieloną na 30-50 lat - 450 zł,oraz opłata w wysokości 11% od podstawy - za każdy wydany wypis w ilości pojazdów zgłoszonych do licencji. Opłatę należy wnieść w kasie urzędu: parter, pok. 27 lub na konto bankowe.Nr rachunku: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 Termin załatwienia sprawy, tryb odwoławczy: do 30 dni. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego (składane w biurze podawczym urzędu) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Kontakt merytoryczny: Starostwo Powiatowe w Jarosławiuul. Jana Pawła II 1737-500 JarosławWydział Komunikacji,II piętro, pokój nr 207Sprawy prowadzą: , M. Bojarska, P. Barantel. (16) 624-63-23e-mail:transport@powiat.jaroslaw.pl Uwagi: Na podstawie art. 18 ust. 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym: - Licencja uprawnia do wykonywania przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym. - Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zabrania się:    - umieszczania i używania w pojeździe taksometru,   - umieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewnątrz pojazdu oznaczeń z nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej przedsiębiorcy lub innych oznaczeń mających na celu identyfikację przedsiębiorcy, a także reklam usług taksówkowych i przedsiębiorców świadczących takie usługi,   - umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 • oświadczenie o niekaralności - dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
 • w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą oświadczenie o tym, że:
  - nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
  - nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
 • wykaz pojazdów zawierający informacje o marce, typie, rodzaju/przeznaczeniu, numerze rejestracyjnym, numerze VIN pojazdów zgłoszonych do licencji oraz rodzaj tytułu prawnego do dysponowania nim,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Do wglądu oryginały kopii dokumentów stanowiących załączniki.

Formularze do pobrania:

wniosek o udzielenie licencji (doc)
oświadczenie kierowcy (doc)
oświadczenie o niekaralności (doc)
oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców (doc)
wykaz pojazdów (doc)

Opłaty:

opłata podstawowa za licencję udzieloną na 2-15 lat - 320 zł,
opłata podstawowa za licencję udzieloną na 15-30 lat - 380 zł,
opłata podstawowa za licencję udzieloną na 30-50 lat - 450 zł,
oraz
opłata w wysokości 11% od podstawy - za każdy wydany wypis w ilości pojazdów zgłoszonych do licencji.

Opłatę należy wnieść w kasie urzędu: parter, pok. 27 lub na konto bankowe.
Nr rachunku: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000

Termin załatwienia sprawy, tryb odwoławczy:

do 30 dni.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego (składane w biurze podawczym urzędu) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Kontakt merytoryczny:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
Wydział Komunikacji,
II piętro, pokój nr 207
Sprawy prowadzą: , M. Bojarska, P. Baran
tel. (16) 624-63-23
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi:

Na podstawie art. 18 ust. 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:
 - Licencja uprawnia do wykonywania przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym.
 - Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zabrania się:
   - umieszczania i używania w pojeździe taksometru,
   - umieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewnątrz pojazdu oznaczeń z nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej przedsiębiorcy lub innych oznaczeń mających na celu identyfikację przedsiębiorcy, a także reklam usług taksówkowych i przedsiębiorców świadczących takie usługi,
   - umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Maria Bojarska
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Administrator
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania