Karta usługi K-39 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem

  • Wydrukuj
  • Email
  • Karta usługi K-39 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem. Podstawa prawna: Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. za zmianami)Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.2019.1000 t.j. za zmianami) Wymagane dokumenty:Wniosek o wydanie zaświadczenia, Dokument tożsamości (do wglądu).Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 złOpłaty można wnieść w kasie urzędu – parter, pok. 27lub na konto Urzędu Miasta Jarosławia (opłaty skarbowe) 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491Oryginał potwierdzenia wniesienia ww. opłat należy załączyć do wniosku. Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Komunikacji, ul. Jana Pawła II 17, II piętro, pokój 230, tel. 16 624 62 37,fax. 16 624 62 42 Czas oczekiwania: Do 7 dni Tryb odwoławczy: Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie do 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Informacje dodatkowe: Zaświadczenie nie uprawnia do kierowania pojazdami

Podstawa prawna:

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. za zmianami)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.2019.1000 t.j. za zmianami)

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia,
  • Dokument tożsamości (do wglądu).

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł
Opłaty można wnieść w kasie urzędu – parter, pok. 27
lub na konto Urzędu Miasta Jarosławia (opłaty skarbowe) 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491
Oryginał potwierdzenia wniesienia ww. opłat należy załączyć do wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Komunikacji, ul. Jana Pawła II 17, II piętro, pokój 230, tel. 16 624 62 37,fax. 16 624 62 42

Czas oczekiwania:

Do 7 dni

Tryb odwoławczy:

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie do 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Informacje dodatkowe:

Zaświadczenie nie uprawnia do kierowania pojazdami

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:

Brak działań do pokazania