Karta usługi K-05 Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych (art.15)

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi K-05 Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych (art.15). Podstawa prawna:Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2020.1268 t.j. ze zmianami) Ustawa o transporcie drogowym z dnia 06 września 2001 r.(Dz.U.2019.2140 t.j. ze zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz.231) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83) Rozporządzenie Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2019.2546)Wymagane dokumenty:Wniosek o wydanie prawa jazdy - wniosek należy złożyć osobiście, a podpis złożyć w obecności urzędnika wydziału ( formularz należy wydrukować w formacie A4 - dwustronnie i złożyć w "książeczkę") Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego- (oryginał do wglądu) Kopię ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art. 43 pkt.2, art. 229 §4 Kodeksu pracy Kopię ważnego orzeczenia psychologicznego przeprowadzonego na podstawie art.39k i 39m ustawy o transporcie drogowym - (oryginał do wglądu) Kserokopia posiadanego prawa jazdy Dowód wniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej Dokument tożsamości-dowód osobisty lub paszport (do wglądu)Opłaty: Opłata za wydanie prawa jazdy – 100 zł Opłaty można wnieść:w kasie urzędu – parter, pok. 27 lub na konto Nr rachunku: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 lub kartą płatniczą w wydz. Komunikacji pok. 228-230, II piętro (w przypadku płatności kartą dodatkowo pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł)Potwierdzenie wniesienia ww. opłaty należy załączyć do wniosku.Skan dowodu wpłaty można przesłać na adres: prawojazdy@starostwo.jaroslaw.pl Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Komunikacji, ul. Jana Pawła II 17, II piętro, pokój 230, tel. 16 624 62 37,fax. 16 624 62 42. Czas oczekiwania: Do 30 dni Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Informacje dodatkowe: Nowy dokument prawa jazdy wydaje się uprawnionej osobie po unieważnieniu dotychczasowego dokumentu.Prawa jazdy kategorii:- AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T – wydaje się na okres 15 lat (okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego)- C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E – wydaje się na okres 5 lat (okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego) 

Podstawa prawna:

 • Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2020.1268 t.j. ze zmianami)
 • Ustawa o transporcie drogowym z dnia 06 września 2001 r.(Dz.U.2019.2140 t.j. ze zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz.231)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83)
 • Rozporządzenie Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2019.2546)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy - wniosek należy złożyć osobiście, a podpis złożyć w obecności urzędnika wydziału ( formularz należy wydrukować w formacie A4 - dwustronnie i złożyć w "książeczkę")
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych
 • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego- (oryginał do wglądu)
 • Kopię ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art. 43 pkt.2, art. 229 §4 Kodeksu pracy
 • Kopię ważnego orzeczenia psychologicznego przeprowadzonego na podstawie art.39k i 39m ustawy o transporcie drogowym - (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy
 • Dowód wniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej
 • Dokument tożsamości-dowód osobisty lub paszport (do wglądu)

Opłaty:

Opłata za wydanie prawa jazdy – 100 zł 

Opłaty można wnieść:

 • w kasie urzędu – parter, pok. 27 lub
 • na konto Nr rachunku: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 lub
 • kartą płatniczą w wydz. Komunikacji pok. 228-230, II piętro (w przypadku płatności kartą dodatkowo pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł)

Potwierdzenie wniesienia ww. opłaty należy załączyć do wniosku.
Skan dowodu wpłaty można przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Komunikacji, ul. Jana Pawła II 17, II piętro, pokój 230, tel. 16 624 62 37,fax. 16 624 62 42.

Czas oczekiwania:

Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

Nowy dokument prawa jazdy wydaje się uprawnionej osobie po unieważnieniu dotychczasowego dokumentu.
Prawa jazdy kategorii:
- AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T – wydaje się na okres 15 lat (okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego)
- C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E – wydaje się na okres 5 lat (okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego) 

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła

Brak działań do pokazania