Karta usługi K-38 Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi K-38 Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Podstawa prawna:Art. 109 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz.U.2020.1268 t.j. ze zmianami). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2013 r. poz. 603) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz.U. z 2013 r. poz. 1363) Rozporządzenie Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019  r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz.U.2019.2546)Wymagane dokumenty: I. Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym składa:wniosek o wydanie zezwolenia, pobierz formularz (pdf) - wniosek należy złożyć osobiście, a podpis złożyć w obecności urzędnika wydziału, kopię ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 Ustawy o kierujących pojazdami, kopię ważnego orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art.82 ust. 1 pkt 6 Ustawy o kierujących pojazdami, kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, kserokopię posiadanego prawa jazdy oraz oryginał (do wglądu), dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.II. Osoba posiadająca zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym składa:wniosek o przedłużenie zezwolenia, pobierz formularz (pdf) - wniosek należy złożyć osobiście, a podpis złożyć w obecności urzędnika wydziału kopię ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 Ustawy o kierujących pojazdami kopię ważnego orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art.82 ust. 1 pkt 6 Ustawy o kierujących pojazdami kserokopię posiadanego prawa jazdy oraz oryginał (do wglądu) kserokopię posiadanego zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz oryginał (do wglądu) dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.Warunkiem przedłużenia zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów. Należy również okazać prawo jazdy oraz dowód tożsamości. Opłaty: Opłata za wydanie zezwolenia – 50 złOpłaty można wnieść w kasie urzędu – parter, pok. 27 lub na kontoNr rachunku: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000lub - kartą płatniczą w wydz. Komunikacji pok. 228-230, II piętro (w przypadku płatności kartą dodatkowo pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł) Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Komunikacji, ul. Jana Pawła II 17, II piętro, pokój 230, tel. 16 624 62 37,fax. 16 624 62 42. Czas oczekiwania: Do 7 dni Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Art. 109 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz.U.2020.1268 t.j. ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2013 r. poz. 603)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz.U. z 2013 r. poz. 1363)
 • Rozporządzenie Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019  r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz.U.2019.2546)

Wymagane dokumenty:

I. Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym składa:

 • wniosek o wydanie zezwolenia, pobierz formularz (pdf) - wniosek należy złożyć osobiście, a podpis złożyć w obecności urzędnika wydziału,
 • kopię ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 Ustawy o kierujących pojazdami,
 • kopię ważnego orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art.82 ust. 1 pkt 6 Ustawy o kierujących pojazdami,
 • kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy oraz oryginał (do wglądu),
 • dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

II. Osoba posiadająca zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym składa:

 • wniosek o przedłużenie zezwolenia, pobierz formularz (pdf) - wniosek należy złożyć osobiście, a podpis złożyć w obecności urzędnika wydziału
 • kopię ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 Ustawy o kierujących pojazdami
 • kopię ważnego orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art.82 ust. 1 pkt 6 Ustawy o kierujących pojazdami
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy oraz oryginał (do wglądu)
 • kserokopię posiadanego zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz oryginał (do wglądu)
 • dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Warunkiem przedłużenia zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów. Należy również okazać prawo jazdy oraz dowód tożsamości.

Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia – 50 zł
Opłaty można wnieść w kasie urzędu – parter, pok. 27 lub na konto
Nr rachunku: 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000
lub - kartą płatniczą w wydz. Komunikacji pok. 228-230, II piętro (w przypadku płatności kartą dodatkowo pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł)

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Komunikacji, ul. Jana Pawła II 17, II piętro, pokój 230, tel. 16 624 62 37,fax. 16 624 62 42.

Czas oczekiwania:

Do 7 dni

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła

Brak działań do pokazania