Karta usługi K-36 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi K-36 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz.U.2019.596)Wymagane dokumenty:Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Oświadczenie przedsiębiorcy o następującej treści:"Oświadczam że:- dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą,- znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. – "o kierujących pojazdami”.Opłaty: 500 zł - opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców; Opłata skarbowa :17zł - opłata skarbowa za wydanie zmienionego zaświadczenia;17zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) Opłaty można wnieść:gotówką w kasie urzędu – parter, pok. 27, kartą płatniczą w wydz. Komunikacji pok. 230, II piętro (w przypadku płatności kartą dodatkowo pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł) przelewem na konto: opłata za wpis do rejestru - 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 - Powiat Jarosławski opłaty skarbowe na konto Urzędu Miasta JarosławiaMiejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17Wydział Komunikacji,II piętro, pokój nr 230tel. (16) 624-62-37Biuro Podawcze - pok. 1, parter Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji odmawiającej wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz.U.2019.596)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
 • Oświadczenie przedsiębiorcy o następującej treści:
  "Oświadczam że:
  - dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą,
  - znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. – "o kierujących pojazdami”.

Opłaty:

500 zł - opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

Opłata skarbowa :
17zł - opłata skarbowa za wydanie zmienionego zaświadczenia;
17zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

Opłaty można wnieść:

 • gotówką w kasie urzędu – parter, pok. 27,
 • kartą płatniczą w wydz. Komunikacji pok. 230, II piętro (w przypadku płatności kartą dodatkowo pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł)
 • przelewem na konto:
 • opłata za wpis do rejestru - 77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 - Powiat Jarosławski
 • opłaty skarbowe na konto Urzędu Miasta Jarosławia  

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17
Wydział Komunikacji,
II piętro, pokój nr 230
tel. (16) 624-62-37
Biuro Podawcze - pok. 1, parter

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji odmawiającej wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty jarosławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Załączniki do pobrania

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:

Brak działań do pokazania