W ramach XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych zorganizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie zdobyło I nagrodę za wzorową jakość wykonania…
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku o okazaniu projektu scalenia gruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica
Data publikacji:
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica.
Data publikacji:
dotycząca wprowadzenia w posiadanie uczestników scalenia gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 marca 1982 r. scalaniu i wymianie…
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 6 lipca 2012 roku o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica.
Data publikacji:
z dnia 5 lipca 2012 roku o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 20 czerwca 2012 roku o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica.
Data publikacji: