Ogłoszenie

  • Wydrukuj
  • Email
  • Ogłoszenie. Starosty Jarosławskiego z dnia 20 czerwca 2012 roku o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica. Jarosław, dnia 20 czerwca 2012 r.GK.III.6017-6/10O G Ł O S Z E N I ENa podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.),S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I z w o ł u j e     z e b r a n i e u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i agruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica. Zebranie odbędzie się w dniu 5 lipca 2012 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Gminnym Gimnazjum w Roźwienicy.C e l    z e b r a n i a:Odczytanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica.
Starosty Jarosławskiego z dnia 20 czerwca 2012 roku o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica.
Jarosław, dnia 20 czerwca 2012 r.

GK.III.6017-6/10

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.),


S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I
z w o ł u j e     z e b r a n i e
u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica.
Zebranie odbędzie się w dniu 5 lipca 2012 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Gminnym Gimnazjum w Roźwienicy.


C e l    z e b r a n i a:


Odczytanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica.

 

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przygotował: Grzegorz Kondrat
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
Więcej w tej kategorii: