Informacja

  • Wydrukuj
  • Email
  • Informacja. z dnia 5 lipca 2012 roku o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica. GK.III.6017-6/10Jarosław, dnia 5 lipca 2012 r.INFORMACJAW dniu 5.07.2012 r. Starosta Jarosławski wydał decyzję o znaku GK.III.6017-6/10 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica.Decyzja została podana do publicznej wiadomości poprzez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia w dniu 5.07.2012 r. oraz wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Roźwienica, wsi Roźwienica, wsi Rudołowice, wsi Mokra i Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu ( pok. nr 1), w godzinach pracy tut. urzędu w godzinach 7.00 - 15.00.
z dnia 5 lipca 2012 roku o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica.
GK.III.6017-6/10
Jarosław, dnia 5 lipca 2012 r.


INFORMACJA

W dniu 5.07.2012 r. Starosta Jarosławski wydał decyzję o znaku GK.III.6017-6/10 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica.

Decyzja została podana do publicznej wiadomości poprzez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia w dniu 5.07.2012 r. oraz wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Roźwienica, wsi Roźwienica, wsi Rudołowice, wsi Mokra i Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu ( pok. nr 1), w godzinach pracy tut. urzędu w godzinach 7.00 - 15.00.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przygotował: Kamil Blajer
Data publikacji:
28 lutego 2024
Łukasz Demski utworzył nowy pozycję o tytule Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Jarosławiu o składzie, siedzibie i dyżurach
14:29:13
16 lutego 2024
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 57/2024 znak: AB-AAB.6740.467.2023 z dnia 15.02.2024r. o pozwoleniu na budowę
14:43:03
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 57/2024 znak: AB-AAB.6740.467.2023 z dnia 15.02.2024r. o pozwoleniu na budowę
14:40:09
Barbara Wawro utworzył nowy pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 57/2024 znak: AB-AAB.6740.467.2023 z dnia 15.02.2024r. o pozwoleniu na budowę
14:39:15
07 lutego 2024
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 44/2024 z dnia 06.02.2024r., znak: AB-AAB.6740.541.2023
09:02:16
30 stycznia 2024
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 36/2024 z dnia 30.01.2024 r. znak: AB-AAB.6740.567.2023
15:04:43
Barbara Wawro utworzył nowy pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 36/2024 z dnia 30.01.2024 r. znak: AB-AAB.6740.567.2023
15:01:11
17 stycznia 2024
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 20/2024 z dnia 17.01.2024r., znak: AB-AAB.6740.582.2023
12:56:43
08 stycznia 2024
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 6/2024 z dnia 08.01.2024r., znak AB-AAB.6740.561.2023
15:16:11
Więcej w tej kategorii: