Ogłoszenie

  • Wydrukuj
  • Email
  • Ogłoszenie. o zwołaniu zebrania uczestników scalenia obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica. Jarosław, dnia 23 lutego 2012 r.GK.III.6017-6/10O G Ł O S Z E N I ENa podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.   Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ), w związku z art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu  i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.),S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I z w o ł u j e   z e b r a n i e u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i aobrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice  gmina Roźwienica.Zebranie odbędzie się w dniu 15 marca 2012 r. (czwartek) o godz. 18 00  w „Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi”, Roźwienica 89 (stara szkoła podstawowa)C e l   z e b r a n i a :OKAZANIE PROJEKTU SCALENIA GRUNTÓW
o zwołaniu zebrania uczestników scalenia obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica.
Jarosław, dnia 23 lutego 2012 r.

GK.III.6017-6/10


O G Ł O S Z E N I E

            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.   Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ), w związku z art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu  i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.),


S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I
z w o ł u j e   z e b r a n i e
u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice  gmina Roźwienica.

Zebranie odbędzie się w dniu 15 marca 2012 r. (czwartek) o godz. 18 00  w „Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi”, Roźwienica 89 (stara szkoła podstawowa)

C e l   z e b r a n i a :

OKAZANIE PROJEKTU SCALENIA GRUNTÓW

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: Kamil Blajer
Data publikacji: