Informacja o nagrodzonym scaleniu

  • Wydrukuj
  • Email
  • Informacja o nagrodzonym scaleniu. W ramach XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych zorganizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie zdobyło I nagrodę za wzorową jakość wykonania projektu scalenia gruntów w obszarze wsi Roźwienica, Rudołowice i Mokra gm. Roźwienica w powiecie jarosławskim.Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu odbyło się w dniu 12 grudnia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas seminarium podsumowującego Konkurs Jakości Prac Scaleniowych promujący zdobyte doświadczenia i najlepsze stosowane praktyki.Celem Konkursu jest systematyczne doskonalenia jakości wykonawstwa prac scaleniowych pod względem gospodarczym, technicznym i organizacyjnym, w tym promowanie dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń zdobytych przy realizacji scaleń gruntów finansowanych ze środków wspólnotowych.Prace scaleniowe wykonywane w powiecie jarosławskim są corocznie nagradzane. Sukces ten ma niewątpliwie wielu ojców i jest możliwy między innymi dzięki szerokiej współpracy zarówno po stronie wykonawstwa tych prac, administracji samorządowej - wojewódzkiej, powiatowej i gminnej oraz oczywiście po stronie uczestników tego postępowania - właścicieli gruntów położonych w obszarze scalenia. Nagrodzony projekt scalenia został zrealizowany w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Beneficjentem tej operacji  jest Starosta Jarosławski. Starosta Jarosławski był również organem prowadzącym postępowanie scaleniowe, w ramach którego sporządzono nagrodzony projekt. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba w uznaniu zasług dla realizacji projektu scalenia wręczył Panu Jerzemu Batyckiemu – Staroście Jarosławskiemu Dyplom uznania. Dyplom ten jest ukoronowaniem szerokiego horyzontu wiedzy i umiejętności oraz determinacji w rozwiązywaniu ogromu problemów jakie występują w tym działaniu.W imieniu Starosty Jarosławskiego dyplom uznania odebrał mgr inż. Marek Skiba - Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru Nieruchomości.
W ramach XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych zorganizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie zdobyło I nagrodę za wzorową jakość wykonania projektu scalenia gruntów w obszarze wsi Roźwienica, Rudołowice i Mokra gm. Roźwienica w powiecie jarosławskim.

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu odbyło się w dniu 12 grudnia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas seminarium podsumowującego Konkurs Jakości Prac Scaleniowych promujący zdobyte doświadczenia i najlepsze stosowane praktyki.


Celem Konkursu jest systematyczne doskonalenia jakości wykonawstwa prac scaleniowych pod względem gospodarczym, technicznym i organizacyjnym, w tym promowanie dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń zdobytych przy realizacji scaleń gruntów finansowanych ze środków wspólnotowych.

 

 

   

 

Prace scaleniowe wykonywane w powiecie jarosławskim są corocznie nagradzane. Sukces ten ma niewątpliwie wielu ojców i jest możliwy między innymi dzięki szerokiej współpracy zarówno po stronie wykonawstwa tych prac, administracji samorządowej - wojewódzkiej, powiatowej i gminnej oraz oczywiście po stronie uczestników tego postępowania - właścicieli gruntów położonych w obszarze scalenia. Nagrodzony projekt scalenia został zrealizowany w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Beneficjentem tej operacji  jest Starosta Jarosławski. Starosta Jarosławski był również organem prowadzącym postępowanie scaleniowe, w ramach którego sporządzono nagrodzony projekt. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba w uznaniu zasług dla realizacji projektu scalenia wręczył Panu Jerzemu Batyckiemu – Staroście Jarosławskiemu Dyplom uznania. Dyplom ten jest ukoronowaniem szerokiego horyzontu wiedzy i umiejętności oraz determinacji w rozwiązywaniu ogromu problemów jakie występują w tym działaniu.

W imieniu Starosty Jarosławskiego dyplom uznania odebrał mgr inż. Marek Skiba - Geodeta Powiatowy,  Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru Nieruchomości.