Ogłoszenie

  • Wydrukuj
  • Email
  • Ogłoszenie. Starosty Jarosławskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku o okazaniu projektu scalenia gruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina RoźwienicaJarosław, dnia 25 sierpnia 2011 r.GK.III.6017-6/10O G Ł O S Z E N I ENa podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.        Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu  i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.),S T A R O S T A J A R O S Ł A W S K Iz a w i a d a m i au c z e s t n i k ó w s c a l e n i a   g r u n t ó wpołożonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica  i  Rudołowice  gmina Roźwienica,że w dniach od 12 września 2011 r. do 18 maja 2012 r. zostanie okazany projekt scalenia gruntów.· Projektowany przebieg nowo wyznaczonych granic zostanie okazany na gruncie, natomiast okazanie części opisowo - kartograficznej w skład której wchodzą: rejestr szacunku porównawczego gruntów po scaleniu oraz mapa obszaru scalenia odbędzie się w siedzibie zespołu scaleniowego znajdującej się w Wiejskim Domu Kultury w Roźwienicy.· Uczestnicy scalenia zostaną indywidualnie zawiadomieni o terminie okazania projektu scalenia przez wykonawcę prac – Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.· W dniu 18 maja 2012 r. na zebraniu uczestników scalenia nastąpi zakończenie okazania projektu scalenia.· W terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów uczestnicy scalenia mogą zgłaszać na piśmie Staroście Jarosławskiemu zastrzeżenia do tego projektu.
Starosty Jarosławskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku o okazaniu projektu scalenia gruntów położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Roźwienica i Rudołowice gmina Roźwienica

Jarosław, dnia 25 sierpnia 2011 r.

GK.III.6017-6/10

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

       Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.        Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu  i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.),

 

 

S T A R O S T A   J A R O S Ł A W S K I

z a w i a d a m i a

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a   g r u n t ó w

położonych na terenie obrębów ewidencyjnych              Roźwienica  i  Rudołowice  gmina  Roźwienica,

                              

że w dniach od 12 września 2011 r. do 18 maja 2012 r. zostanie okazany projekt scalenia gruntów.

·        Projektowany przebieg nowo wyznaczonych granic zostanie okazany na gruncie, natomiast okazanie części opisowo - kartograficznej w skład której wchodzą: rejestr szacunku porównawczego gruntów po scaleniu oraz mapa obszaru scalenia odbędzie się w siedzibie zespołu scaleniowego znajdującej się w Wiejskim Domu Kultury w Roźwienicy.

·        Uczestnicy scalenia zostaną indywidualnie zawiadomieni o terminie okazania projektu scalenia przez wykonawcę prac – Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.                                    

·        W dniu 18 maja 2012 r. na zebraniu uczestników scalenia nastąpi zakończenie okazania projektu scalenia.

·        W terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów uczestnicy scalenia mogą zgłaszać na piśmie Staroście Jarosławskiemu zastrzeżenia do tego projektu.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: Marcin Drzymała
Data publikacji:
06 lutego 2024
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie, z dnia 13 lipca 2023 r.
14:39:42
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie, z dnia 13 lipca 2023 r.
14:39:42
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie, z dnia 13 lipca 2023 r.
14:39:42
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna, z dnia 30.05.2023 r.
14:39:40
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna, z dnia 30.05.2023 r.
14:39:40
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna, z dnia 30.05.2023 r.
14:39:40
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu, z dnia 15 maja 2023 r.
14:39:38
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu, z dnia 15 maja 2023 r.
14:39:38
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu, z dnia 15 maja 2023 r.
14:39:38
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie, z dnia 15 maja 2023 r.
14:39:36
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie, z dnia 15 maja 2023 r.
14:39:36
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie, z dnia 15 maja 2023 r.
14:39:36
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 30 czerwca 2022 r. -2
14:38:15
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 30 czerwca 2022 r. -2
14:38:15
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 30 czerwca 2022 r. -2
14:38:15
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 23 maja 2022 r.
14:38:12
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 23 maja 2022 r.
14:38:11
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 23 maja 2022 r.
14:38:11
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 30 czerwca 2022 r. -1 - anulowane
14:38:08
Łukasz Demski wyłączył pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 30 czerwca 2022 r. -1 - anulowane
14:38:08