Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (69)

o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Ożańsk gm. Pawłosiów.
Data publikacji:
o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Ożańsk gm. Pawłosiów.
Data publikacji:
o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Czelatyce gm. Rokietnica.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 19 lutego 2014 r. o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatów opisowo – kartograficznych ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Bystrowice Tyniowice i Więckowice, gmina Roźwienica [w następstwie dokonanego scalenia gruntów].
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Bystrowice Tyniowice i Więckowice gm. Roźwienica.
Data publikacji:
wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Tuligłowy, gmina Rokietnica.
Data publikacji:
o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Zamojsce, gmina Radymno
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego TULIGŁOWY gm. Rokietnica.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 2 listopada 2012 r. o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatów opisowo – kartograficznych ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych w gminie Roźwienica: Mokra, Roźwienica, Rudołowice [w następstwie dokonanego scalenia gruntów]
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego o o rozpoczęciu prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych ROŹWIENICA i RUDOŁOWICE, gmina Roźwienica.
Data publikacji: