Informacja Starosty Jarosławskiego z dnia 28 lutego 2022 r.

 • Wydrukuj
 • Email
 • Informacja Starosty Jarosławskiego z dnia 28 lutego 2022 r.. w sprawie ujawnienia w bazie danych operatów opisowo – kartograficznych powstałych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)  Starosta Jarosławski informuje:Projekty operatów opisowo – kartograficznych obrębów ewidencyjnych: Chałupki Chotynieckie;  nr 0002, Chotyniec;  nr 0003, Duńkowice nr 0004, Korczowa nr 0006, Łazy nr 0007, Michałówka 0008, Młyny;  nr 0009, Nienowice 0010, Zaleska Wola nr 0017, Zamojsce nr 0018 w jednostce ewidencyjnej Radymno 180408_2, powstałe w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wyłożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na okres 15 dni roboczych: od  dnia 17 stycznia 2022 r. do 4 lutego 2022 r., stały się z dniem 26 lutego 2022 r. operatami ewidencji gruntów i budynków. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego informacji, o której mowa w § 1, zgłaszać zarzuty do tych danych.

w sprawie ujawnienia w bazie danych operatów opisowo – kartograficznych powstałych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)  Starosta Jarosławski informuje: 

 •  Projekty operatów opisowo – kartograficznych obrębów ewidencyjnych: Chałupki Chotynieckie;  nr 0002, Chotyniec;  nr 0003, Duńkowice nr 0004, Korczowa nr 0006, Łazy nr 0007, Michałówka 0008, Młyny;  nr 0009, Nienowice 0010, Zaleska Wola nr 0017, Zamojsce nr 0018 w jednostce ewidencyjnej Radymno 180408_2, powstałe w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wyłożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na okres 15 dni roboczych: od  dnia 17 stycznia 2022 r. do 4 lutego 2022 r., stały się z dniem 26 lutego 2022 r. operatami ewidencji gruntów i budynków.
 • Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego informacji, o której mowa w § 1, zgłaszać zarzuty do tych danych.
 • Metryka dokumentu Rejestr zmian

  Opublikowane przez: Łukasz Demski
  Data publikacji:
  Ostatnio zmieniany:
  Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Demski

  Brak działań do pokazania