Informacja Starosty Jarosławskiego z dnia 24 listopada 2021 r.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Informacja Starosty Jarosławskiego z dnia 24 listopada 2021 r.. w sprawie ujawnienia w bazie danych operatów opisowo – kartograficznych powstałych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) Starosta Jarosławski i n f o r m u j e:Projekty operatów opisowo – kartograficznych: obrębu ewidencyjnego Lutków; nr 0005 w jednostce ewidencyjnej Chłopice 180403_2, obrębów ewidencyjnych: Budzyń;  nr 0001, Grabowiec;  nr 0005, Sośnica;  nr 0013, Sośnica Brzeg nr 0014 w jednostce ewidencyjnej Radymno 180408_2, powstałe w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wyłożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na okres 15 dni roboczych: od 11 października 2021 r. do 29 października 2021 r., stały się z dniem 24 listopada 2021 r. operatami ewidencji gruntów i budynków. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego informacji, o której mowa w § 1, zgłaszać zarzuty do tych danych.

w sprawie ujawnienia w bazie danych operatów opisowo – kartograficznych powstałych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) Starosta Jarosławski i n f o r m u j e:

  • Projekty operatów opisowo – kartograficznych: obrębu ewidencyjnego Lutków; nr 0005 w jednostce ewidencyjnej Chłopice 180403_2, obrębów ewidencyjnych: Budzyń;  nr 0001, Grabowiec;  nr 0005, Sośnica;  nr 0013, Sośnica Brzeg nr 0014 w jednostce ewidencyjnej Radymno 180408_2, powstałe w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wyłożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na okres 15 dni roboczych: od 11 października 2021 r. do 29 października 2021 r., stały się z dniem 24 listopada 2021 r. operatami ewidencji gruntów i budynków.
  • Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego informacji, o której mowa w § 1, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg.Lesław Tomas
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Demski
Data publikacji:

Brak działań do pokazania