INFORMACJA STAROSTY JAROSŁAWSKIEGO z dnia 12 października 2021 r.

  • Wydrukuj
  • Email
  • INFORMACJA STAROSTY JAROSŁAWSKIEGO z dnia 12 października 2021 r.. w sprawie ujawnienia w bazie danych operatów opisowo – kartograficznych powstałych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) Starosta Jarosławski informuje:Projekty operatów opisowo – kartograficznych obrębów ewidencyjnych (w jednostce ewidencyjnej Radymno 180408_2): Skołoszów nr 0012, Święte nr 0015, Zabłotce nr 0016, powstałe w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wyłożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na okres 15 dni roboczych: od 31 sierpnia 2021 r. do 20 września 2021 r., stały się z dniem 12 października 2021 r. operatami ewidencji gruntów i budynków. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego informacji, o której mowa w § 1, zgłaszać zarzuty do tych danych.

w sprawie ujawnienia w bazie danych operatów opisowo – kartograficznych powstałych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) Starosta Jarosławski informuje:

  1. Projekty operatów opisowo – kartograficznych obrębów ewidencyjnych (w jednostce ewidencyjnej Radymno 180408_2): Skołoszów nr 0012, Święte nr 0015, Zabłotce nr 0016, powstałe w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wyłożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na okres 15 dni roboczych: od 31 sierpnia 2021 r. do 20 września 2021 r., stały się z dniem 12 października 2021 r. operatami ewidencji gruntów i budynków.
  2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego informacji, o której mowa w § 1, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg.Lesław Tomas
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania