Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (69)

Starosty Jarosławskiego z dnia 03 listopada 2016 r. o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Jodłówka gm. Pruchnik
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo–kartograficznego, obrębu ewidencyjnego Ostrów gmina Radymno, wykonany w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 01 października 2015 r. o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo–kartograficznego, obrębu ewidencyjnego Ostrów gmina Radymno, wykonany w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo–kartograficznego, obrębu ewidencyjnego Kramarzówka gmina Pruchnik, wykonany w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo–kartograficznego obrębu ewidencyjnego Korzenica gmina Laszki, wykonany w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Kramarzówka gm. Pruchnik
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Korzenica gm. Laszki
Data publikacji:
o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Ostrów gm. Radymno.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 23 grudnia 2014 r.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 23 grudnia 2014 r.
Data publikacji: