Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (69)

Starosty Jarosławskiego z dnia 7 maja 2012 roku o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego CHORZÓW gm. Roźwienica.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego WIETLIN I gm. Laszki.
Data publikacji:
o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego PEŁKINIE gm. Jarosław.
Data publikacji:
o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego ZGODA gm. Jarosław.
Data publikacji:
o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego LUTKÓW gm. Chłopice.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego o o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego WIETLIN I, gm. Laszki.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego o o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego CHORZÓW, gm. Roźwienica.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 10 listopada 2011 roku o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego ROZBÓRZ OKRĄGŁY, gm. Pruchnik
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 31 października 2011 roku o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego WIĄZOWNICA, gm. Wiązownica.
Data publikacji:
Starosty Jarosławskiego z dnia 8 września 2011 roku o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta PRUCHNIK.
Data publikacji: