Informacja Starosty Jarosławskiego z 13 czerwca 2022 r.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Informacja Starosty Jarosławskiego z 13 czerwca 2022 r.. w sprawie ujawnienia w bazie danych operatów opisowo – kartograficznych powstałych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Jarosławskii n f o r m u j e:Projekty operatów opisowo – kartograficznych obrębów ewidencyjnych: Chłopice nr 0002, Dobkowice nr 0003, Łowce nr 0006, Zamiechów nr 0007 w jednostce ewidencyjnej Chłopice 180403_2, powstałe w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wyłożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na okres 15 dni roboczych: od dnia 29 kwietnia 2022 r. do dnia 20 maja 2022 r., stały się z dniem 11 czerwca 2022 r. operatami ewidencji gruntów i budynków. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego informacji, o której mowa w § 1, zgłaszać zarzuty do tych danych.

w sprawie ujawnienia w bazie danych operatów opisowo – kartograficznych powstałych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)

Starosta Jarosławski
i n f o r m u j e:

  1. Projekty operatów opisowo – kartograficznych obrębów ewidencyjnych: Chłopice nr 0002, Dobkowice nr 0003, Łowce nr 0006, Zamiechów nr 0007 w jednostce ewidencyjnej Chłopice 180403_2, powstałe w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wyłożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na okres 15 dni roboczych: od dnia 29 kwietnia 2022 r. do dnia 20 maja 2022 r., stały się z dniem 11 czerwca 2022 r. operatami ewidencji gruntów i budynków.
  2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego informacji, o której mowa w § 1, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg.Lesław Tomas
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania