Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu GESUT

  • Wydrukuj
  • Email
  • Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu GESUT. Pełna nazwa ewidencji: Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu GESUT. Kto prowadzi: Starosta Jarosławski (Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości) Cel prowadzenia: Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu, w sposób jednolity dla obszaru całego kraju. Baza danych niezbędna do utworzenia mapy zasadniczej. Stanowi podstawę do założenia ewidencji branżowych przez podmioty zarządzające sieciami. Opis zawartości rejestru: Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami. Szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie GESUT i krajowej bazie GESUT określa klasyfikacja obiektów powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT na trzech poziomach szczegółowości z oznaczeniami kodowymi oraz specyfikacja pojęciowego modelu danych dla powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze: na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j. ze zmianami).Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT(Dz. U. z 2015 r. poz. 1938).Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028).

Pełna nazwa ewidencji:

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu GESUT.

Kto prowadzi:

Starosta Jarosławski (Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości)

Cel prowadzenia:

Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu, w sposób jednolity dla obszaru całego kraju.

Baza danych niezbędna do utworzenia mapy zasadniczej. Stanowi podstawę do założenia ewidencji branżowych przez podmioty zarządzające sieciami.

Opis zawartości rejestru:

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami. Szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie GESUT i krajowej bazie GESUT określa klasyfikacja obiektów powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT na trzech poziomach szczegółowości z oznaczeniami kodowymi oraz specyfikacja pojęciowego modelu danych dla powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j. ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT(Dz. U. z 2015 r. poz. 1938).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028).

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania