Rejestr cen i wartości nieruchomości

 • Wydrukuj
 • Email
 • Rejestr cen i wartości nieruchomości. Pełna nazwa rejestru: Rejestr cen i wartości nieruchomości Kto prowadzi: Starosta Jarosławski (Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości) Cel prowadzenia: Powszechna taksacja nieruchomości w ramach katastru nieruchomości. Zasilanie bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej. Opis zawartości rejestru: Rejestracji podlegają ceny oraz wartości, określonych w aktach notarialnych, oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, a także:adres położenia nieruchomości; numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości; rodzaj nieruchomości, z wyróżnieniem:niezabudowanych nieruchomości rolnych składających się z jednego użytku gruntowego, niezabudowanych nieruchomości rolnych składających się z więcej niż jednego użytku gruntowego niezabudowanych nieruchomości leśnych, zabudowanych nieruchomości rolnych, niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną niż zagrodowa, nieruchomości zabudowanych budynkiem lub budynkami mieszkalnymi, nieruchomości zabudowanych budynkiem lub budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa, nieruchomości budynkowych, nieruchomości lokalowych, zabudowanych nieruchomości leśnych, innych nieruchomości niż wymienione,pole powierzchni nieruchomości gruntowej; data zawarcia aktu notarialnego lub określenia wartości; inne dostępne dane o nieruchomościach i ich częściach składowych;Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze: na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j. ze zmianami).Rozporządzenie ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j.).

Pełna nazwa rejestru:

Rejestr cen i wartości nieruchomości 

Kto prowadzi:

Starosta Jarosławski (Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości)

Cel prowadzenia: 

Powszechna taksacja nieruchomości w ramach katastru nieruchomości. Zasilanie bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej.

Opis zawartości rejestru:

Rejestracji podlegają ceny oraz wartości, określonych w aktach notarialnych, oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, a także:

 • adres położenia nieruchomości;
 • numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości;
 • rodzaj nieruchomości, z wyróżnieniem:
  • niezabudowanych nieruchomości rolnych składających się z jednego użytku gruntowego,
  • niezabudowanych nieruchomości rolnych składających się z więcej niż jednego użytku gruntowego
  • niezabudowanych nieruchomości leśnych,
  • zabudowanych nieruchomości rolnych,
  • niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną niż zagrodowa,
  • nieruchomości zabudowanych budynkiem lub budynkami mieszkalnymi,
  • nieruchomości zabudowanych budynkiem lub budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa,
  • nieruchomości budynkowych,
  • nieruchomości lokalowych,
  • zabudowanych nieruchomości leśnych,
  • innych nieruchomości niż wymienione,
 • pole powierzchni nieruchomości gruntowej;
 • data zawarcia aktu notarialnego lub określenia wartości;
 • inne dostępne dane o nieruchomościach i ich częściach składowych;

Sposób udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze:

na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j. ze zmianami).
Rozporządzenie ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j.).

 

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania