Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

  • Wydrukuj
  • Email
  • Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej Zgodnie a art.13 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2020.177 t.j. ze zmianami) "Główny Geodeta Kraju prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory" oraz §4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej "Ewidencję prowadzi się w systemie teleinformatycznym zintegrowanym z geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej" Na podstawie art. 4 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej infrastruktura informacji przestrzennych obejmuje zbiory danych przestrzennych:odnoszące się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z nim powiązane, występujące w postaci elektronicznej,utrzymywane przez:organ administracji lub w jego imieniu, które zgodnie z jego zadaniami publicznymi są tworzone, aktualizowane i udostępniane, osobę trzecią, której umożliwiono włączenie się do infrastruktury,należące do co najmniej do jednego z tematów danych przestrzennych określonych w załączniku do tej ustawy. W myśl art. 13 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Główny Geodeta Kraju tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury informacji przestrzennej jako centralny punkt dostępu do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy, w pełnym zakresie tematycznym i terytorialnym infrastruktury oraz prowadzi publiczne dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej organ administracji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji zgłoszenie zbiorów i usług danych przestrzennych w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Starosta Jarosławski dokonał zgłoszenia stosownych zbiorów i usług danych przestrzennych dotyczących obszaru powiatu jarosławskiego. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych jest udostępniona pod adresem geoportal.gov.pl

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

Zgodnie a art.13 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2020.177 t.j. ze zmianami) "Główny Geodeta Kraju prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory" oraz §4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej "Ewidencję prowadzi się w systemie teleinformatycznym zintegrowanym z geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej"

Na podstawie art. 4 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej infrastruktura informacji przestrzennych obejmuje zbiory danych przestrzennych:

  • odnoszące się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z nim powiązane,
  • występujące w postaci elektronicznej,

utrzymywane przez:

  • organ administracji lub w jego imieniu, które zgodnie z jego zadaniami publicznymi są tworzone, aktualizowane i udostępniane,
  • osobę trzecią, której umożliwiono włączenie się do infrastruktury, 

 należące do co najmniej do jednego z tematów danych przestrzennych określonych w załączniku do tej ustawy.

W myśl art. 13 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Główny Geodeta Kraju tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury informacji przestrzennej jako centralny punkt dostępu do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy, w pełnym zakresie tematycznym i terytorialnym infrastruktury oraz prowadzi publiczne dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej organ administracji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji zgłoszenie zbiorów i usług danych przestrzennych w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Starosta Jarosławski dokonał zgłoszenia stosownych zbiorów i usług danych przestrzennych dotyczących obszaru powiatu jarosławskiego.

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych jest udostępniona pod adresem geoportal.gov.pl

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania