Uchwały Rady-2022

z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 13 stycznia 2022 r. uchwała budżetowa na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 13 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów ilościowych i osobowych Komisji Stałych Rady

Data publikacji:

z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji:

z dnia 13 stycznia 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Jarosławskim na lata 2017-2021

Data publikacji:

z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji: