Uchwały Rady-2022

z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Data publikacji:

z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu oraz zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu

Data publikacji:

z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na kadencję 2022 – 2025

Data publikacji:

z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Data publikacji:

z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2021 rok

Data publikacji:

z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarosławskiego wotum zaufania

Data publikacji:

z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Data publikacji:

z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/105/2019 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Jarosławski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jarosławskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące od dnia 1 września 2019 roku

Data publikacji:

z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Jarosławskiego do zaciągnięcia zobowiązania ponad granicę ustaloną w budżecie powiatu na 2022 r. przez Radę Powiatu

Data publikacji:

z dnia 6 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 6 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji: