Uchwały Rady-2022

z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

Data publikacji:

z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jarosławskiego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie nr 5 miasta Jarosławia.

Data publikacji:

z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Wspólny Rozwój” na lata 2022 – 2030”

Data publikacji:

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2021r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu z zestawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Data publikacji:

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

Data publikacji:

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych.

Data publikacji:

 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Data publikacji:

z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

Data publikacji:

z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się zaliczkowe środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku

Data publikacji:

z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi

Data publikacji:

z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 "Rokiem Rodziny Zielińskich w Powiecie Jarosławskim"

Data publikacji:

z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Jarosławskiego za 2021 r.

Data publikacji:

z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego Powiatu Jarosławskiego za 2021 r.

Data publikacji:

z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji:

z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Data publikacji: