Uchwały Rady-2021

z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego Powiatu Jarosławskiego za 2020 r.

Data publikacji:

z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Jarosławskiego za 2020 r.

Data publikacji:

z dnia 28 stycznia 2021 r. uchylająca Uchwałę Nr XXIX/247/2020 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia w strukturze Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu filia w Rokietnicy.

Data publikacji:

z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jarosławskim na lata 2021-2023.

Data publikacji:

z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniach chronionych

Data publikacji:

z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji: