Uchwały Rady-2021

z dnia 25 listopada 2021 r .zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021 – 2030”.

Data publikacji:

z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Data publikacji:

z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 28 października 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Jarosławskiego do zaciągnięcia zobowiązania ponad granicę ustaloną w budżecie powiatu na 2021 r. przez Radę Powiatu

Data publikacji:

z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jarosławskiego

Data publikacji:

z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Powiat Jarosławski nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, która jest zajęta pod drogę powiatową.

Data publikacji:

z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2020 rok

Data publikacji:

z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum opiekuńczo-mieszkalnym w Jarosławiu.

Data publikacji:

z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Data publikacji: