Zawiadomienie GN.6820.1.2023 z dnia 24.05.2023 r.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Zawiadomienie GN.6820.1.2023 z dnia 24.05.2023 r.. Starosta Jarosławski zawiadamia,że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nabycia na podstawie art. 9 ust. 2b w związku z art. 9 ust. 2a, ust. 2c, ust. 2i i ust. 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) z mocy prawa mienia pozostałego po spółce „Polcarbo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórcu, ul. Bielna 20, 08-114 Skórzec (dawna siedziba Katowice), w skład którego wchodzi udział wynoszący 978/1818 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w jednostce ewidencyjnej 180408_2 Radymno, w obrębie ewidencyjnym 0010 Nienowice, oznaczonej jako działka nr 371/6 o pow. 0,07 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, ujawnionej w księdze wieczystej nr PR1J/00073378/6 oraz prawo współwłasności w udziale wynoszącym 978/1818 części budynków oraz innych urządzeń wzniesionych na przedmiotowej nieruchomości gruntowej, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Starosta Jarosławski zawiadamia,że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nabycia na podstawie art. 9 ust. 2b w związku z art. 9 ust. 2a, ust. 2c, ust. 2i i ust. 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) z mocy prawa mienia pozostałego po spółce „Polcarbo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórcu, ul. Bielna 20, 08-114 Skórzec (dawna siedziba Katowice), w skład którego wchodzi udział wynoszący 978/1818 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w jednostce ewidencyjnej 180408_2 Radymno, w obrębie ewidencyjnym 0010 Nienowice, oznaczonej jako działka nr 371/6 o pow. 0,07 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, ujawnionej w księdze wieczystej nr PR1J/00073378/6 oraz prawo współwłasności w udziale wynoszącym 978/1818 części budynków oraz innych urządzeń wzniesionych na przedmiotowej nieruchomości gruntowej, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Załączniki do pobrania

Zawiadomienie GN.6820.1.2023plik w formacie .PDF (9 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. Ewelina Kania
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji:
25 maja 2023
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Zawiadomienie GN.6820.1.2023 z dnia 24.05.2023 r.
12:25:17