Zawiadomienie GN.6820.2.2023 z dnia 24.05.2023 r.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Zawiadomienie GN.6820.2.2023 z dnia 24.05.2023 r.. Starosta Jarosławski zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nabycia na podstawie art. 9 ust. 2b w związku z art. 9 ust. 2a, ust. 2c, ust. 2i i ust. 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) z mocy prawa mienia pozostałego po Spółdzielczym Zrzeszeniu Domów Jednorodzinnych w Jarosławiu, które stanowi prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jaro-sław, w obrębie ewidencyjnym 0005 Jarosław obręb 5, oznaczonej jako działka nr 3099 o pow. 0,0217 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Jarosław, ujawnionej w księdze wie-czystej nr PR1J/00029773/2.

Starosta Jarosławski zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nabycia na podstawie art. 9 ust. 2b w związku z art. 9 ust. 2a, ust. 2c, ust. 2i i ust. 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) z mocy prawa mienia pozostałego po Spółdzielczym Zrzeszeniu Domów Jednorodzinnych w Jarosławiu, które stanowi prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jaro-sław, w obrębie ewidencyjnym 0005 Jarosław obręb 5, oznaczonej jako działka nr 3099 o pow. 0,0217 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Jarosław, ujawnionej w księdze wie-czystej nr PR1J/00029773/2.

Załączniki do pobrania

Zawiadomienie GN.6820.2.2023plik w formacie .PDF (11 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. Ewelina Kania
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji:
25 maja 2023
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Zawiadomienie GN.6820.2.2023 z dnia 24.05.2023 r.
12:26:48