Obwieszczenie GN.6853.27.2022 z dnia 12.04.2023 r.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Obwieszczenie GN.6853.27.2022 z dnia 12.04.2023 r.. Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 12.04.2023 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A w Lublinie, została wydana decyzja o znaku GN.6853.27.2022, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180410_2 Roźwienica, w obrębie ewidencyjnym 180410_2.0009 Więckowice, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 166 o pow. 0,4493 ha

Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 12.04.2023 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A w Lublinie, została wydana decyzja o znaku GN.6853.27.2022, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180410_2 Roźwienica, w obrębie ewidencyjnym 180410_2.0009 Więckowice, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 166 o pow. 0,4493 ha

Załączniki do pobrania

Obwieszczenie GN.6853.27.2022plik w formacie .PDF (94 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Urszula Buczan
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji:

Brak działań do pokazania