Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty GN (40)

w sprawie nabycia z dniem 1 stycznia 2016 r. nieodpłatnie z mocy prawa mienia, które stanowi niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w jednostce ewidencyjnej 180404_2 Jarosław, w obrębie ewidencyjnym 180404_2.0006, Munina, oznaczona jako działka nr 2725/6

Data publikacji: