PODGIK-2 Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

  • Wydrukuj
  • Email
  • PODGIK-2 Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podstawa prawna:Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2013r., poz. 1183),Wymagane dokumenty:Wypełniony wniosek lub zamówienie - formularze do pobrania W przypadku, gdy określenie nieruchomości (miejscowość, ulica, nr budynku, karta mapy, nr działki, godło mapy zasadniczej) nie pozwala ustalić jednoznacznego zakresu, wnioskodawca dołącza do wniosku załącznik umożliwiający określenie zasięgu udostępnianych danych.JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK - przykładowo wypełniony formularz Opłaty: Wszelkie informacje udzielane z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są odpłatne. W przypadku udostępniania, sporządzania lub poświadczania map i dokumentów dla celów dydaktycznych oraz dla prowadzonych z urzędu, przez organy administracji rządowej i samorządowej, postępowań administracyjnych, a także dla realizacji zadań wynikających z programów rządowych finansowanych ze środków budżetowych i pomocowych, wysokość opłat ustala się stosując współczynnik 0,3. Wysokość opłat reguluje Załącznik do Ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Miejsce załatwienia: Starostwo Powiatowe w JarosławiuPowiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejw Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomości i Zasobu Geodezyjnego ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, parter pok. 30-39 Termin i sposób załatwienia: Wnioski składane osobiście załatwiane się w dniu złożenia.Zamówienia zbiorcze w terminie do 1 miesiąca. Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Geodety Powiatowego. Kontakt merytoryczny: Starostwo Powiatowe w JarosławiuPowiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejw Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomości i Zasobu Geodezyjnego ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław,

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284),
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2013r., poz. 1183),

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony wniosek lub zamówienie - formularze do pobrania
  • W przypadku, gdy określenie nieruchomości (miejscowość, ulica, nr budynku, karta mapy, nr działki, godło mapy zasadniczej) nie pozwala ustalić jednoznacznego zakresu, wnioskodawca dołącza do wniosku załącznik umożliwiający określenie zasięgu udostępnianych danych.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK - przykładowo wypełniony formularz

Opłaty:

Wszelkie informacje udzielane z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są odpłatne. W przypadku udostępniania, sporządzania lub poświadczania map i dokumentów dla celów dydaktycznych oraz dla prowadzonych z urzędu, przez organy administracji rządowej i samorządowej, postępowań administracyjnych, a także dla realizacji zadań wynikających z programów rządowych finansowanych ze środków budżetowych i pomocowych, wysokość opłat ustala się stosując współczynnik 0,3.
Wysokość opłat reguluje Załącznik do Ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Miejsce załatwienia:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomości i Zasobu Geodezyjnego
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, parter pok. 30-39

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski składane osobiście załatwiane się w dniu złożenia.
Zamówienia zbiorcze w terminie do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Geodety Powiatowego.

Kontakt merytoryczny:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomości i Zasobu Geodezyjnego
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław,

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła

Brak działań do pokazania