PODGIK-1 Wydanie wypisu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

 • Wydrukuj
 • Email
 • PODGIK-1 Wydanie wypisu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków. Podstawa prawna:Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2013r., poz. 1183), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U.2019.434 t.j.)Wymagane dokumenty:Wypełniony wniosek  - formularze do pobraniaJAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK - przykładowo wypełniony formularzMiejsce załatwienia: Starostwo Powiatowe w JarosławiuPowiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomości i Zasobu Geodezyjnegoul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, parter pok. nr 39, UWAGA: Wniosek można złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAPPobierz i wypełnij formularz - link powyżej Zaloguj się na platformie ePUAP; Wyszukaj usługę: "Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór" i uruchom: przycisk "załatw sprawę"; W polu "ustaw/zmień adresata" wyszukaj i wybierz "Starostwo Powiatowe w Jarosławiu"; Plik z wnioskiem dołącz do pisma jako załącznik  (pod oknem z tekstem pisma); Podpisz profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i wyślij.Opłaty: Uwaga! Ośrodek nie przyjmuje i nie rozlicza przedpłat za udostępnione materiały. Po złożeniu wniosku Ośrodek przygotowuje dokument naliczenia opłaty i przekazuje Wnioskodawcy. Opłaty należy dokonać dopiero po otrzymaniu takiego dokumentu. Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego następuje odpłatnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.Opłaty za wypisy / wyrysy pobierane są według następujących jednostek rozliczeniowych:Jednostka rejestrowa gruntówWypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego - 40,00 zł Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego - 50,00 zł Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego - 24,00 zł Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego - 30,00 zł Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego - 140,00 zł Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego - 150,00 zł Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego - 105,00 zł Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego - 110,00 złJednostka rejestrowa budynków albo jednostka rejestrowa lokaliWypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego - 25,00 zł Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego - 30,00 złPozycja kartoteki budynków albo pozycja kartoteki lokaliWypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego - 15,00 zł Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego - 20,00 złOpłaty można wnieść:/strong>gotówką lub kartą płatniczą - w kasie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu – parter, pok. 27 wpłatą na konto bankowe - Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Jarosławiu nr konta 44 1090 2590 0000 0001 3031 1333Termin i sposób załatwienia: Wnioski składane osobiście załatwiane się w dniu złożenia.W przypadku wniosku dotyczącego szerokiego zakresu danych lub wymagającego dużego nakładu pracy albo przysłanych pocztą - niezwłocznie nie później niż do miesiąca. Tryb odwoławczy: Brak Kontakt merytoryczny: Starostwo Powiatowe w JarosławiuPowiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejw Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomości i Zasobu Geodezyjnegoul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław,tel.:      6246241, 6246291e_mail:  wypisy@starostwo.jaroslaw.pl Uwagi-zakres udostępnianych danych: Wyrys z mapy ewidencyjnej - zainteresowane podmiotyWypis z rejestru gruntów i budynków o niepełnej treści - zainteresowane podmiotyWypis z rejestru gruntów i budynków – uprawnione podmiotyStarosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów właścicieli nieruchomości, a w przypadku:nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości, gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; innych podmiotów niż wymienione pod lit. a i b, które mają interes prawny w tym zakresie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284),
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2013r., poz. 1183),
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U.2019.434 t.j.)

Wymagane dokumenty:

 1.  Wypełniony wniosek  - formularze do pobrania

  JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK - przykładowo wypełniony formularz

Miejsce załatwienia:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomości i Zasobu Geodezyjnego
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, parter pok. nr 39,

UWAGA: Wniosek można złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

 1. Pobierz i wypełnij formularz - link powyżej
 2. Zaloguj się na platformie ePUAP;
 3. Wyszukaj usługę: "Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór" i uruchom: przycisk "załatw sprawę";
 4. W polu "ustaw/zmień adresata" wyszukaj i wybierz "Starostwo Powiatowe w Jarosławiu";
 5. Plik z wnioskiem dołącz do pisma jako załącznik  (pod oknem z tekstem pisma);
 6. Podpisz profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i wyślij.

Opłaty:

Uwaga! Ośrodek nie przyjmuje i nie rozlicza przedpłat za udostępnione materiały.
Po złożeniu wniosku Ośrodek przygotowuje dokument naliczenia opłaty i przekazuje Wnioskodawcy. Opłaty należy dokonać dopiero po otrzymaniu takiego dokumentu.

Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego następuje odpłatnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Opłaty za wypisy / wyrysy pobierane są według następujących jednostek rozliczeniowych:

Jednostka rejestrowa gruntów

 • Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego - 40,00 zł
 • Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego - 50,00 zł
 • Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego - 24,00 zł
 • Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego - 30,00 zł
 • Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego - 140,00 zł
 • Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego - 150,00 zł
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego - 105,00 zł
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego - 110,00 zł

Jednostka rejestrowa budynków albo jednostka rejestrowa lokali

 • Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego - 25,00 zł
 • Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego - 30,00 zł

Pozycja kartoteki budynków albo pozycja kartoteki lokali

 • Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego - 15,00 zł
 • Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego - 20,00 zł

Opłaty można wnieść:/strong>

 • gotówką lub kartą płatniczą - w kasie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu – parter, pok. 27
 • wpłatą na konto bankowe - Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Jarosławiu nr konta 44 1090 2590 0000 0001 3031 1333

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski składane osobiście załatwiane się w dniu złożenia.
W przypadku wniosku dotyczącego szerokiego zakresu danych lub wymagającego dużego nakładu pracy albo przysłanych pocztą - niezwłocznie nie później niż do miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Brak

Kontakt merytoryczny:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomości i Zasobu Geodezyjnego
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław,
tel.:      6246241, 6246291
e_mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi-zakres udostępnianych danych:

Wyrys z mapy ewidencyjnej - zainteresowane podmioty
Wypis z rejestru gruntów i budynków o niepełnej treści - zainteresowane podmioty
Wypis z rejestru gruntów i budynków – uprawnione podmioty

Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów właścicieli nieruchomości, a w przypadku:

 • nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
 • gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;

oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:

 • właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
 • organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
 • innych podmiotów niż wymienione pod lit. a i b, które mają interes prawny w tym zakresie.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła

Brak działań do pokazania