LXXII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji

 • Wydrukuj
 • Email
 • LXXII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji. Termin sesji: 22 grudnia 2023 r., godz. 11:00 Miejsce: Sala Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro. Porządek obrad LXXII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego:Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LXXI a LXXII sesją Rady Powiatu. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023. (Projekt Nr LXXII/3) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w budżecie Powiatu Jarosławskiego w 2023 r. (Projekt Nr LXXII/4) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr LXXII/5) Uchwalenie budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2024 rok. (Projekt Nr LXXII/1)Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem; Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej; Odczytanie opinii komisji stałych; Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych; Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych nie uwzględnionych w projekcie budżetu; Przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu; Dyskusja nad projektem budżetu; Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu; Głosowanie wniosków komisji stałych Rady Powiatu nie uwzględnionych przez Zarząd Powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłaszanych wniosków. Głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2024 r.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr LXXII/2) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie ustalenia na rok 2023 opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. (Projekt Nr LXXII/6) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.” (Projekt Nr LXXII/7) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie założenia Branżowego Centrum Umiejętności w Jarosławiu i włączenia do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. (Projekt Nr LXXII/8) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego nauczania religii Kościoła Prawosławnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym (Projekt Nr LXXII/9) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Jarosławskim na lata 2023 – 2030. (Projekt Nr LXXII/10) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego porozumienia z Gminą Roźwienica dotyczącego przyjęcia przez Gminę Roźwienica zadania Powiatu Jarosławskiego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1780R Węgierka – Krzywcza. (Projekt Nr LXXII/11) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Jarosławskiego na 2024 rok. (Projekt Nr LXXII/12) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy – kontroli na 2024 rok Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr LXXII/13) Interpelacje Radnych. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych. Zakończenie obrad.
 • Multimedia

Termin sesji:

22 grudnia 2023 r., godz. 11:00

Miejsce:

Sala Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, II piętro.

Porządek obrad LXXII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LXXI a LXXII sesją Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023. (Projekt Nr LXXII/3)
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w budżecie Powiatu Jarosławskiego w 2023 r. (Projekt Nr LXXII/4)
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr LXXII/5)
 8. Uchwalenie budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2024 rok. (Projekt Nr LXXII/1)
 1. Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
 2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
 3. Odczytanie opinii komisji stałych;
 4.  Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych;
 5. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych nie uwzględnionych w projekcie budżetu;
 6. Przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu;
 7. Dyskusja nad projektem budżetu;
 8. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu;
 9. Głosowanie wniosków komisji stałych Rady Powiatu nie uwzględnionych przez Zarząd Powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłaszanych wniosków.
 10. Głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2024 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr LXXII/2)
 2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie ustalenia na rok 2023 opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. (Projekt Nr LXXII/6)
 3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.” (Projekt Nr LXXII/7)
 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie założenia Branżowego Centrum Umiejętności w Jarosławiu i włączenia do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. (Projekt Nr LXXII/8)
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego nauczania religii Kościoła Prawosławnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym (Projekt Nr LXXII/9)
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Jarosławskim na lata 2023 – 2030. (Projekt Nr LXXII/10)
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego porozumienia z Gminą Roźwienica dotyczącego przyjęcia przez Gminę Roźwienica zadania Powiatu Jarosławskiego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1780R Węgierka – Krzywcza. (Projekt Nr LXXII/11)
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Jarosławskiego na 2024 rok. (Projekt Nr LXXII/12)
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy – kontroli na 2024 rok Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr LXXII/13)
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
 12. Zakończenie obrad.

Załączniki do pobrania

Autopoprawka do budżetu na 2024 r.plik w formacie .PDF (86 Pobrań)
Raport z głosowańplik w formacie .PDF (80 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. Joanna Janicka
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania