XLII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji

 • Wydrukuj
 • Email
 • XLII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji. Termin sesji: 22 grudnia 2021 r., godz. 11:00 Miejsce: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym). Porządek obrad XLII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego:Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy XLI a XLII sesją Rady Powiatu. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 r. (Projekt Nr XLII/1) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 r. (Projekt Nr XLII/2) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego nauczania religii Kościoła Prawosławnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. ( Projekt Nr XLII/3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. (Projekt Nr XLII/4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. (Projekt Nr XLII/5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienie dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2022 roku. (Projekt Nr XLII/6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2022-2024. (Projekt Nr XLII/7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych. (Projekt Nr XLII/8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. (Projekt Nr XLII/9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. (Projekt Nr XLII/10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy – kontroli na 2022 rok Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr XLII/11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr XLII/12/) Interpelacje Radnych. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych. Zakończenie obrad.
 • Multimedia

Termin sesji:

22 grudnia 2021 r., godz. 11:00

Miejsce:

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym).

Porządek obrad XLII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy XLI a XLII sesją Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 r. (Projekt Nr XLII/1)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 r. (Projekt Nr XLII/2)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego nauczania religii Kościoła Prawosławnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. ( Projekt Nr XLII/3)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. (Projekt Nr XLII/4)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. (Projekt Nr XLII/5)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienie dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 2022 roku. (Projekt Nr XLII/6)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2022-2024. (Projekt Nr XLII/7)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych. (Projekt Nr XLII/8)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. (Projekt Nr XLII/9)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. (Projekt Nr XLII/10)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy – kontroli na 2022 rok Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr XLII/11)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr XLII/12/)
 17. Interpelacje Radnych.
 18. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
 19. Zakończenie obrad.

Załączniki do pobrania

Raport z głosowańplik w formacie .PDF (181 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. Elżbieta Trubas
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Demski
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła

Brak działań do pokazania