XLIII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji

 • Wydrukuj
 • Email
 • XLIII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji. Termin sesji: 13 stycznia 2022 r., godz. 11:00 Miejsce: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym). Porządek obrad XLIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego:Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy XLII a XLIII sesją Rady Powiatu. Uchwalenie budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2022 rok. (Projekt Nr XLIII/1) Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem; Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej; Odczytanie opinii komisji stałych; Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych; Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych nie uwzględnionych w projekcie budżetu; Przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu; Dyskusja nad projektem budżetu; Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu; Głosowanie wniosków komisji stałych Rady powiatu nie uwzględnionych przez zarząd powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłaszanych wniosków. Głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2022 r.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr XLIII/2) Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Jarosławskim na lata 2017 – 2021. (Projekt Nr XLIII/3) Interpelacje Radnych. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych. Zakończenie obrad.
 • Multimedia

Termin sesji:

13 stycznia 2022 r., godz. 11:00

Miejsce:

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym).

Porządek obrad XLIII sesji Rady Powiatu Jarosławskiego:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty Jarosławskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy XLII a XLIII sesją Rady Powiatu.
 5. Uchwalenie budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2022 rok. (Projekt Nr XLIII/1)
  1. Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
  3. Odczytanie opinii komisji stałych;
  4. Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych;
  5. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych nie uwzględnionych w projekcie budżetu;
  6. Przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu;
  7. Dyskusja nad projektem budżetu;
  8. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu;
  9. Głosowanie wniosków komisji stałych Rady powiatu nie uwzględnionych przez zarząd powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłaszanych wniosków.
  10. Głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego. (Projekt Nr XLIII/2)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Jarosławskim na lata 2017 – 2021. (Projekt Nr XLIII/3)
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Wnioski, oświadczenia i zapytania Radnych.
 10. Zakończenie obrad.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. Joanna Janicka
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Demski
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła

Brak działań do pokazania