Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021 – 2030 r.”

  • Wydrukuj
  • Email
  • Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021 – 2030 r.”. Uchwałą nr 470/2021 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 31 maja 2021 r. został uruchomiony proces konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021-2030” z mieszkańcami Powiatu Jarosławskiego, którego celem było zebranie opinii dotyczącej projektu. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 15 czerwca 2021 r. do 15 sierpnia 2021 r. w formie zgłaszania wniosków i uwag w formie pisemnej, miały charakter ogólnopowiatowy. Projekt „Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021-2030” został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu oraz stronie internetowej Powiatu Jarosławskiego. Ponadto do konsultacji zostali zaproszeni burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu Powiatu Jarosławskiego oraz Radni Powiatu Jarosławskiego. Podczas konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi do projektu strategii.

Uchwałą nr 470/2021 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 31 maja 2021 r. został uruchomiony proces konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021-2030” z mieszkańcami Powiatu Jarosławskiego, którego celem było zebranie opinii dotyczącej projektu. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 15 czerwca 2021 r. do 15 sierpnia 2021 r. w formie zgłaszania wniosków i uwag w formie pisemnej, miały charakter ogólnopowiatowy.

Projekt „Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021-2030” został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu oraz stronie internetowej Powiatu Jarosławskiego. Ponadto do konsultacji zostali zaproszeni burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu Powiatu Jarosławskiego oraz Radni Powiatu Jarosławskiego.

Podczas konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi do projektu strategii.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. M.Pszon
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania