Wyświetlenie artykułów z etykietą:
formularze

Ewidencja gruntów i budynków:

Grunty - klasyfikacja gleboznawcza, rekultywacja, wyłączenie z produkcji rolniczej:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Sprzedaż wypisów, wyrysów, map

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych

Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła