B - Referat Bezpieczeństwa

 • Wydrukuj
 • Email
 • B - Referat Bezpieczeństwa.Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych - Kierownik referatu - Krzysztof KowalE-mail: kryzys@powiat.jaroslaw.plTelefon:16 624 62 31Telefon/Faks:16 624 63 05 pokój nr 239, II pietro Zadania: w zakresie bezpieczeństwa:zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy staroście, przygotowanie staroście propozycji rocznej oceny stanu bezpieczeństwa powiatu na podstawie otrzymanych sprawozdań właściwych służb i instytucji;w zakresie zarządzania kryzysowego:opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie Podkarpackiemu do zatwierdzenia Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego, opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią oraz przygotowanie projektu oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu, opracowywanie i aktualizacja Planu Dystrybucji Preparatów Jodowych na terenie powiatu, realizacja zaleceń do Powiatowych Planów Zarządzania Kryzysowego, przygotowanie dla organów gmin zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego oraz ich uzgadnianie, koordynowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu, zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego, współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym, realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, wykonywanie przedsięwzięć wynikających z Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu jarosławskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny, określenie propozycji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na obszarze powiatu, uzgodnienie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz przedłożenie staroście zarządzenia w przedmiotowej sprawie, obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;w zakresie obrony cywilnej:opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Planu Obrony Cywilnej, uzgodnienie z Wojewodą Podkarpackim, uzgadnianie Gminnych Planów Obrony Cywilnej, organizowanie i przygotowanie do działań formacji obrony cywilnej oraz opracowywanie planów ich działania, opracowywanie i aktualizacja Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla powiatu, przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu ostrzegania o zagrożeniach, uzgadnianie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Ksiąg Magazynowych stanu ilościowego sprzętu OC oraz wybrakowanie zużytego sprzętu, prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej oraz magazynu przeciwpowodziowego, organizowanie i koordynacja szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej, organizowanie i prowadzenie treningów w radiowej Sieci Zarządzania Starosty, aktualizacja baz danych dotyczących publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, sprawdzenie poprawności ich funkcjonowania, opracowanie zbiorczego zestawienia z przeglądu studni awaryjnych realizowanego przez szefów OC Miast i Gmin;w zakresie obronności:opracowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Jarosławskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny i zatwierdzenie przez Wojewodę Podkarpackiego, uruchamianie i realizacja zadań ujętych w Planie Operacyjnym, opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa, realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, zabezpieczenie organizacji i funkcjonowania stanowiska kierowania starosty, organizowanie akcji kurierskiej Administracji Publicznej, sporządzanie i aktualizacja planów akcji, planowanie, organizacja i realizacja szkolenia obronnego, prowadzenie spraw reklamowania osób (z urzędu i na wniosek) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej, organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym prac Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz jej końcowe rozliczenie, prowadzenie Kancelarii Materiałów Niejawnych oraz archiwizacja dokumentów.

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych - Kierownik referatu - Krzysztof Kowal
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon/Faks: 16 624 63 05

pokój nr 239, II pietro

 

Zadania:

w zakresie bezpieczeństwa:

 • zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy staroście,
 • przygotowanie staroście propozycji rocznej oceny stanu bezpieczeństwa powiatu na podstawie otrzymanych sprawozdań właściwych służb i instytucji;

w zakresie zarządzania kryzysowego:

 • opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie Podkarpackiemu do zatwierdzenia Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 • opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią oraz przygotowanie projektu oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
 • opracowywanie i aktualizacja Planu Dystrybucji Preparatów Jodowych na terenie powiatu,
 • realizacja zaleceń do Powiatowych Planów Zarządzania Kryzysowego,
 • przygotowanie dla organów gmin zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego oraz ich uzgadnianie,
 • koordynowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,
 • zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 • realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 • wykonywanie przedsięwzięć wynikających z Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu jarosławskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,
 • określenie propozycji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na obszarze powiatu, uzgodnienie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz przedłożenie staroście zarządzenia w przedmiotowej sprawie,
 • obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

w zakresie obrony cywilnej:

 • opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Planu Obrony Cywilnej, uzgodnienie z Wojewodą Podkarpackim,
 • uzgadnianie Gminnych Planów Obrony Cywilnej,
 • organizowanie i przygotowanie do działań formacji obrony cywilnej oraz opracowywanie planów ich działania,
 • opracowywanie i aktualizacja Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla powiatu,
 • przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu ostrzegania o zagrożeniach,
 • uzgadnianie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Ksiąg Magazynowych stanu ilościowego sprzętu OC oraz wybrakowanie zużytego sprzętu,
 • prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej oraz magazynu przeciwpowodziowego,
 • organizowanie i koordynacja szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
 • organizowanie i prowadzenie treningów w radiowej Sieci Zarządzania Starosty,
 • aktualizacja baz danych dotyczących publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, sprawdzenie poprawności ich funkcjonowania,
 • opracowanie zbiorczego zestawienia z przeglądu studni awaryjnych realizowanego przez szefów OC Miast i Gmin;

w zakresie obronności:

 • opracowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Jarosławskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny i zatwierdzenie przez Wojewodę Podkarpackiego,
 • uruchamianie i realizacja zadań ujętych w Planie Operacyjnym,
 • opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, zabezpieczenie organizacji i funkcjonowania stanowiska kierowania starosty,
 • organizowanie akcji kurierskiej Administracji Publicznej, sporządzanie i aktualizacja planów akcji,
 • planowanie, organizacja i realizacja szkolenia obronnego,
 • prowadzenie spraw reklamowania osób (z urzędu i na wniosek) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
 • organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym prac Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz jej końcowe rozliczenie,
 • prowadzenie Kancelarii Materiałów Niejawnych oraz archiwizacja dokumentów.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania